Foydali manbalar

OTM web-reytingi

Loyihalar

Toshkent davlat pedagogika universitetida bajarilayotgan loyihalar


TOShKENT  DAVLAT  PEDAGOGIKA UNIVERSITETIDA  BAJARILAYoTGAN  LOYIHALAR HAQIDA UMUMIY  MA’LUMOTLAR

Loyiha shifri va nomi

Loyiha rahbari

Jamoa a’zolari ismi sharifi

Jamoa a’zolarining lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni

ITIdagi vazifasi

1.F-2-07. Quyosh toji yorug‘ nuqtala-rining evolyusiyasi va chaqnash mexanizmlari-ning ilmiy-uslubiy tadqiqi

 

Sattarov I.

 

Sattarov I.

Sherdanov Ch.T.

Karachik N.V.

Sattarova B.J.

Minenko Ye.P.

Tillaboev A.M.

f.-m.f.d., prof.

f.-m.f.n., dos.

f.-m.f.n., dos.

p.f.n., dos.

tadqiqotchi

o‘qituvchi

Rahbar, bosh.i.x.

ijrochi, katta i.x. ijrochi, katta i.x.

ijrochi, katta i.x.

ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

2.F-4-27. Topologik fazolar kategoriyasida harakatla-nayotgan ba’zi kovariant funktorlarning topolo-gik va kardinal xossalarini tadqiq qilishBeshimov R.B.

 

Beshimov R.B.

Abdullaev R.Z.

Jo‘raev T.F.

Zaitov A.A.

Madirimov M.M.

Davletov D.E.

Djabborov G‘.F.

Xo‘jaev A.A.

Muxamadiev F.G.

Mamadaliev N.K.

Jo‘raev R.M.

Tursunova Z.O.

f.-m.f.d., prof.

f.-m.f.d., prof.

f.-m.f.n., dos.

f.-m.f.n., dos.

f.-m.f.n., dos.

f.-m.f.n., dos.

f.-m.f.n., dos.

o‘qituvchi

o‘qituvchi

o‘qituvchi

o‘qituvchi

o‘qituvchi

Rahbar, bosh.i.x.

ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, yetakchi i.x.

ijrochi, yetakchi i.x.

ijrochi, katta i.x.

ijrochi, katta i.x.

ijrochi, katta i.x.

ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

3.YoA1-OT-0-21684. Barkamol shaxs tarbiya-sida Maxmud Zamaxshariy asarlarining ahamiyatiSulaymonova N.Sulaymonova N.

Sulaymonova K.A. Sulaymonova Z.A.

filol.f.n., dos. tadqiqotchi

tadqiqotchi

Rahbar, bosh.i.x.

ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x.

4.YoA1-OT-0-80469. Yoshlarda atrof olamdagi tartib va tarkibiy tuzilish mukammalligini his etish qobiliyatini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy imkoniyatlarini tadqiq qilishErgashev P.S.

 

Ergashev P.S.

Alimbaeva Sh.T.

Kuchkarov D.N.

psixol.f.n., dos.

psixol.f.n.

tajr.o‘rgan.tadq.

 

Rahbar, bosh.i.x.

ijrochi, katta  i.x.

ijrochi, katta  i.x.

 

5.YoA-1OT-0-19918.  Maktabgacha yoshdagi bolalarda deprivatsiyaning psixologik xususiyatlariHikmatulaevaRHikmatullaeva R.

Yakubova G.A.

psixol.f.n., dos.

KIXI

Rahbar, bosh.i.x.

ijrochi, kichik i.x.

6.YoA1-OT-0-16695 YoA1-4. O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limida maxsus fan o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini elektron o‘quv-metodik materillar orqali rivojlantirishTo‘rabekov F.To‘rabekov F.S.

Qodirov H.Sh.

Isyanova A.R.

Mamatov D.N.

p.f.n.

o‘qituvchi

o‘qituvchi

o‘qituvchi

Rahbar, bosh.i.x.

ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x.

 

7A-1-16. Imkoniyati cheklangan o‘quvchi-larda kasbiy qiziqishlarni rivojlantirishning psixologik xususiyatlariNishanova Z.

 

Nishanova Z.T.

Kamilova N.G‘.

Jalolova M.T.

Alimbaeva Sh.T.

Xolnazarova M.X.

Muxsieva A.Sh.

psixol.f.d., prof.

psixol.f.n., dos.

o‘qituvchi

psixol.f.n.

psixol.f.n.

p.f.n.

Rahbar, bosh i.x.

ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

8A-1-61

Ko‘rish imkoniyati cheklangan talabalar uchun tilshunoslik fanlari bo‘yicha audiokitob ta’minotini yaratish

Kurbanova M.

 

Kurbanova M.A.

Lutfullaeva D.E.

Saparniyazova M.

Axmedova N.N.

Aripov I.I.

fil.f.n.

fil.f.d., prof.

fil.f.n.

magistr

texnik xodim

Rahbar, bosh i.x.

ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, yetakchi i.x.

tajriba ort. tadq.

tajriba ort. tadq.

9A-1-56. Maktab o‘quvchilarida diqqat yetishmasligi sindromi va giperaktivlik diagnostikasi hamda uning maxsus psixokorreksiyasiRasulova Z.ARasulova Z.A  Nishanova Z.T.

Yakubova G.A.

Asqarova N.A.

Botirov B.M.

Umarova M.X.

psixol.f.n., dos.

psixol.f.d., prof.

KIXI

o‘qituvchi

psixol.f.n.

p.f.n.

Rahbar, yetakchi i.x.

ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, kichik i.x.

tajriba ort. tadq.

ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

10A-1-23. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchi-lari uchun matematikadan multimediali dars ishlanmalar majmuasini yaratishAbdullaeva B.

 

Abdullaeva B.S.

Sadikova A.V..

Muxitdinova N.

Xalikov A.A.

Toshpulatova M.I.

Raximova F.A.

Mardieva K.T.

Urazova Z.M.

Jumaev M.E.

Sultonov M.M.

Voxidova N.X.

Jumanova Z.R.

Jo‘raeva M.B.

Xaydarova M.X.

Sadikov R.M.

Abduvalieva D.N.

Mamatkarimova L

p.f.d., prof.

p.f.n., dos.

p.f.n.

p.f.n., dos.

KIXI

o‘qituvchi

o‘qituvchi

p.f.n.

p.f.n., dos.

katta o‘qituvchi

p.f.n.

o‘qituvchi

magistr

magistr

talaba

talaba

talaba

Rahbar, bosh i.x.

ijrochi, katta  i.x.

ijrochi, katta  i.x.

ijrochi, katta  i.x.

ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

tajriba ort. tadq.

tajriba ort. tadq.

tajriba ort. tadq.

11A-1-30. Milliy timsollar va ramzlar ensiklopediyasini nashrga tayyorlashMansurov O‘.Mansurov O‘.N.

Bulatov S.S.

Shobaratov P.

Soipova M.S.

t.f.n.

p.f.d., prof.

katta o‘qituvchi

talaba

Rahbar, yetakchi i.x.

ijrochi, yetakchi i.x.

ijrochi, katta i.x.

tajriba ort. tadq.

12A-1-118. Navoiy obrazining tasvir va talqinlariga oid o‘quv qo‘llanmasini tayyorlash va nashr etishAshurova G.AshurovaG.

Qayumov A.

Homidiy H.

Haqqul I.

To‘xliev B.

Qahramonov Q.

Mullaxo‘jaeva K.

Adilova D.

Mirazizov A.

Gulyamova Z.

Yuldasheva N.

fil.f.n.

fil.f.d., prof.

fil.f.d., prof.

fil.f.d., prof.

fil.f.d., prof.

fil.f.d.

fil.f.n.

o‘qituvchi

katta o‘qituvchi

o‘qituvchi

magistr

Rahbar, katta i.x.

ijrochi, katta i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x.

ijrochi, kichik i.x..

13A-1-197. Ingliz va nemis tillarini o‘rganish bo‘yicha o‘quv-uslubiy modullardan (O‘UM) foydalanish va ularni takomillashtirishning nazariy va amaliy asoslariYuzlikaev F.R.Yuzlikaev F.R.

Kim O.A.

Latipov O.J.

Babaeva Z.S.

Lvova I.S.

Yelkin D.Yu.

Xegay M.V.

p.f.d., prof.

fil.f.n.

fil.f.n.

katta o‘qituvchi

katta o‘qituvchi

o‘qituvchi

o‘qituvchi

Rahbar, bosh i.x.

ijrochi, katta i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, katta i.x.

ijrochi, kichik i.x.

14A-1-230. Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi” darsligi va “Ekologik o‘lkashunoslik” o‘quv-metodik qo‘llanmasini tayyorlashAvazov Sh.Avazov Sh.

Tursunboeva G.

Avazova S.Sh.

p.f.n., dos.

b.f.n., dos.

magistr

Rahbar, yetakchi i.x.

ijrochi, yetakchi i.x.

ijrochi, kichik i.x.

 

15A-1-197. Navoiy adabiy-pedagogik qarash-larining o‘rni va ahamiyatini tadqiq etish

 

To‘xliev B.To‘xliev B.

Homidiy H.

Qilicheva K.Yu.

Mullaxo‘jaeva K.

Yusupova D.R.

Mamadalieva Z.U.

Tojiboeva O.T.

Jo‘raeva H.B.

Axmedova H.T.

To‘xlieva D.B.

Abdurahmonova O

fil.f.d., prof.

fil.f.d.,prof. p.f.d.

fil.f.n.

fil.f.n.

fil.f.n.

o‘qituvchi

o‘qituvchi

o‘qituvchi

o‘qituvchi

o‘qituvchi

Rahbar, yetakchi i.x.

ijrochi, yetakchi i.x. ijrochi, katta i.x.

ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x.

tajriba ort. tadq.

tajriba ort. tadq.

tajriba ort. tadq.

tajriba ort. tadq. tajriba ort. tadq.

16I-1-21. Favqulodda vaziyatlardan muhofazalanishning davlatlararo ahamiyat kasb etishi va uning ta’lim muassasalarida o‘qitili-shiga oid o‘quv qo‘llanma tayyorlashXoliqov I.Xoliqov I.

Sobirova M.A.

Isyanov R.G.

Norboev A.O.

Yakubova S.H.

t.f.d., prof.

f.f.n.

p.f.n., dos.

katta o‘qituvchi

o‘qituvchi

Rahbar, bosh i.x.

ijrochi, katta i.x.

ijrochi, katta i.x. ijrochi, katta i.x. ijrochi, kichik i.x.

17KA-1-003. Yoshlarda vatanparvarlik dunyoqarashini shakllantirishning ilmiy-pedagogik texnologiyalari yagona tizimini ishlab chiqishNosirxo‘jaev S.Nosirxo‘jaev S.

Agzamxodjaeva S.

Lafasov M.

Dosanov N.

t.f.d., prof.

f.f.d.

t.f.n., dos.

fil.f.n., dos.

Rahbar, yetakchi i.x.

ijrochi, katta i.x.

ijrochi, kichik i.x. ijrochi, kichik i.x.

 

 

12 aprel 2017 yil, 5,754
Abdullayeva B.S.


Bizning loyihalar            
©2018 Toshkent Davlat pedagogika universiteti . Saytdagi ma'lumotlardan foydalanilganda saytga ilova ko`rsating. Xato topsangiz e-mail:siteadmin@tdpu.uz xabar bering (4)