XTQTXMOM     library     Majmua     eDarslik     asofaviy ta`lim     Pedagog     Ota-onalarga     Kirish          

"Muhandislik grafikasi va uni o'qitish metodikasi" kafedrasi

20 dekabr 2016 yil, 16,159
Yuldasheva D.

"Chizma geometriya, chizmachilik va uni o'qitish metodikasi" kafedrasi 1955 yilda fizika-matematika fakulteti tarkibida tashkil qilindi.Nizomiy nomidagi TDPU �Kasb ta�limi� fakulteti, ������Muhandislik grafikasi va uni o�qitish metodikasi� kafedrasi

Kafedra 1955 yil tashkil topdi va kafedra mudiri etib Yusufjon Qirg�izboyev tayin qilindi. Ular kafedrani 1955-60 davomida boshqardi va kadrlar masalasini shakllantirdi. Y.Qirg�izboyev birinchi �zbek tilida yozilgan �Chizma geometriya� kitobining muallifidir.

Kafedra maktab chizmachilik va rasm �qituvchilarini tayyorlash bilan bir vaqtda industrial pedagogika fakultetida mehnat �qituvchilarini, �qituvchilarning malaka oshirish kurslarida dars berish bilan ham faoliyat k�rsatdi.

�Chizma geometriya, chizmachilik va uni �qitish metodikasi� nomli kafedra nomi 2010 yil 30 sentabrdagi universitet IK qaroriga muvofiq �Chizmachilik va uni �qitish metodikasi� kafedrasi nomiga �zgartirildi.

Univ�rsit�t tuzilmasi o�zgarishi munosabati bilan �Chizmachilik va uni o�qitish m�todikasi� kaf�dra �Muhandislik grafikasi va uni o�qitish m�todikasi� kaf�drasiga o�zgartirildi (Bq. 170 � PU. 08.04.2015).

Y.Qirg�izboyevdan s�ng kafedraga quyidagi professor- �qituvchilar rahbarlik qildilar:

1960-1967 yillar Abdurahim Abduqodirovich Tojiboyev,

1967-1980 yillar t.f.n., dots. Karim Mavlonovich Qobiljonov,

1980-1991 yillar dots. Ikrom Turg�unovich Raxmonov,

1991-2002 yillar t.f.n., dots. P�lat Odilov,

2002-2009 yillar dots. Azim Ozotovich Ashirboyev,

2009 yil dekabr oyidan kafedrada dotsent M.Xalimov mudirlik vazifasini bajaruvchi, 2012 yil 24 mayida �Muhandislik grafikasi va uni o�qitish m�todikasi� kaf�drasida kaf�dra mudiri lavozimida ishlab kelmoqda. (Bq. 281 � PU. 08.06.2012).

2016-2017 �QUV YILIDA

KAFEDRA TARKIBI VA ILMIY SALOHIYATI

Kafedrada professor-�qituvchlarning tarkibi va ilmiy salohiyati:

Professor-�qituvchilar soni - 12 nafar;

Fan nomzodi, professorlar - 1 nafar;

Fan nomzodi, dotsentlar - 1 nafar;

(���) Dotsentlar - 3 nafar;

Universitet dotsenti v/b.- 2 nafar;

Katta �qituvchi - 2 nafar;

Αqituvchi - 2 nafar;

Katta �qituvchi - 1 nafar (Italiya Nafis san�at Akademiyasini tamomlagan);

Kafedraning ilmiy salohiyati � 50%.

KAFEDRANING XORIJDAGI YETAKCHI OLIY TA�LIM MUASSASALARI BILAN HAMKORLIK ISHLARI

1) Al Farobiy nomidagi Qozig�iston milliy universiteti;

2) Kiyev muhandislik-qurilish milliy universiteti;

3) M.Avezov nomidagi janubiy Qozig�iston texnologik universiteti;

Ushbu OTM bilan hamkorlik doirasida qator ilmiy maqolalar, metodik qo�llanmalar chiqarilib kelinadi.

RESPUBLIKAMIZDAGI OLIY TA�LIM MUASSASALARI BILAN HAMKORLIK ISHLARI

1) Abu Rayhon Beruniy nomidagi TDTU;

2) Toshkent avtomobil y�llari instituti;

3) Toshkent viloyati pedagogika instituti;

4) Bobur nomidagi Andijon DU;

5) Ajaniyoz nomidagi Nukus DU;

6) Qarshi davlat universiteti;

7) Termiz davlat universiteti;

8) Guliston davlat universiteti;

9) Jizzax davlat pedagogika instituti;

10) Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti;

11) Toshkent temir y�l muhandislari instituti;

12) Urgench davlat universiteti;

13) Toshkent irrigatsiya va meloratsiya instituti va b.

AKADEMIK LITSEY VA KASB-XUNAR KOLLEJLARI BILAN HAMKORLIK ISHLARI

1) Toshkent qurilish-kommunal KHK;

2) Toshkent qurilish va milliy hunarmandchilik KHK;

3) Respublika dizayn KHK;

4) Yashnobod temir y�l KHK;

5) Toshkent aviatsiya KHK.

KAFEDRA PROFESSOR-�QITUVCHILARI TOMONIDAN NASHR QILINGAN ILMIY ISHLAR TAHLILI

Kafedara �qituvchilari tomonidan yaratilgan darslik, uslubiy q�llanma va ilmiy maqolalarni amaliyotga tadbiq qilish borasida bir muncha ishlar qilingan b�lib, bulardan, Sh.Murodov va boshqalar tomonidan �Chizma geometriya�, Sh.Murodov, R.Ismatullayev, N.Tashimov, B.Siddiqov, �Topografik chizmachilik�, E.R�ziyev, A.Ashirbayev. �Muhandislik grafikasini �qitish metodikasi�, umum�rta ta�lim maktablari uchun universitet fahriy professori I.Rahmonov muallifligidagi Chizmachilik. 8-sinflar uchun T. �Αqituvchi� nashriyoti 2010, Chizmachilik. 9-sinflar uchun T. �Αzbekiston� nashriyoti 2010, I.Rahmonov. Αqituvchi kitobi. 8-sinflar uchun T. �Αqituvchi� nashriyoti 2010, I.Rahmonov. Αqituvchi kitobi. 9-sinflar uchun T. �Αzbekiston� nashriyoti 2010, darsliklari, katta �qituvchi A.Valiyev muallifligidagi �Perspektiva� �quv q�llanmasi, katta �qituvchi M.Xalimov muallifligidagi �Chizma geometriya va muhandislik grafikasi� darsligi va boshqa �quv-uslubiy q�llanmalar bevosita amaliyot darslariga tadbiq etib kelinmoqda.

Kafedramiz professor-�qituvchilari respublika miqyosida har yili tashkil qilinadigan �Yilning eng yaxshi darsligi va �quv adabiyoti muallifi� Respublika tanlovida qatnashib keladilar. Bulardan, 2007 yili tanlovida professor v.b. T.Rixsiboyev muallifligidagi �Kompyuter grafikasi� �quv q�llanmasi III-darajali diplomga ega b�lgan b�lsa, 2007 yilgi tanlovda universitet fahriy professori I.Rahmonov va dotsent A.Abdurahmonov muallifligidagi �Chizmachilikdan ma�lumotnoma� �quv q�llanmasi III-darajali diplomga ega b�lgan b�lsa, 2010 yil tanlovida esa professor Sh.K.Murodov va boshqalar muallifligidagi �Chizma geometriya� darsligi I-darajali diplomga, dotsent A.Ashirboyev muallifligidagi �Chizmachilik� �quv q�llanmasi III-darajali diplomga sazovor b�ldi. 2011 yil tanlovida esa universitet fahriy professori I.Rahmonov va dotsent A.Valiyevlar muallifligidagi �Chizmachilik� �quv q�llanmasi hamda dotsent A.Ashirboyev va professor E.R�ziyevlar hammuallifligidagi �Muhandislik grafikasini �qitish metodikasi� darsligi I-darajali diplomga sazovor b�ldi.

Ushbu o�quv yilida universitetning fahriy professori I.Rahmonov, A.Ashirboyev, B.Nig�monov, A.Valiyev hamda M.Qirg�izboyevalar hammuallifligida 5110800-Tasviriy san�at va muhandislik grafikasi ta�lim yo�nalishi talabalari uchun �Chizmachilik� darsligi, N.Tashimov muallifligida �Chizmachilik (topografik chizmachilik)� o�quv qo�llanmasi, I.Rahmonov va M.Xalimovlar hammuallifligida maktab o�qituvchilari uchun �Chizmachilik� o�quv qo�llanmasi chop etildi.

�USTOZ-SHOGIRD� TIZIMI, IQTIDORLI TALABALAR BILAN ISHLASH, KAFEDRADA IQTIDORLI YOSHLARNI TURLI TANLOVLARGA TAYYORLAB BORISH AHVOLI

Kafedrada �Ustoz-shogird� tizimi asosida nafaqat fakultetdagi balki Kasb ta�limi fakultetidagi iqtidorli talabalar bilan ishlash b�yicha ma�sul tayyorlangan b�lib, ma�sul har �quv yili boshida kafedra profesor-�qituvchilarining �Ustoz-shogird� tizimida birga ishlayotgan talabalarning r�yhatini tuzadi, ularni kafedradagi �Grafika� ilmiy va �Kompyuter grafikasi� kasbiy t�garaklariga ham jalb qilingan b�lib ularni turli ilmiy ishlarga, tanlovlarga muntazam tayyorlab boriladi. Shu bilan bir qatorda kafedramiz professor-�qituvchilaridan Sh.K.Murodov, P.Odilov, A.Ashirboyev, Z.Mirzaliyev, A.Valiyev, N.Gulomova, M.Xalimov, N.Tashimov, K.Malikov va boshqalar iqtidorli talabalar bilan ilmiy va uslubiy maqolalar, tezislar tayyorlab respublikamizdagi nufuzli jurnallardan �Pedagogik ta�lim�, �Ta�lim texnologiyalari�, �Xalq ta�limi�, �Maktab va hayot� �TDPU axborotnomasi�, �Ilm va jamiyat� kabi jurnallarda hamda nafaqat respublikamizda balki xorijda �tkazilayotgan anjumanlarda �z ma�ruzalari bilan qatnashmoqdalar.

TALABALAR RESPUBLIKA FAN OLIMPIADASI

Respublikada barcha fanlar qatori Chizma geometriya va chizmachilik va Muhandislik kompyuter grafikasidan an�anaviy �tkazilib kelinayotgan talabalar fan olimpiadasining II-bosqichida mana besh yildirki, Chizma geometriya va chizmachilikdan talabalarimiz fahrli birinchi �rinni egallab kelayotgan b�lsa, Muhandislik kompyuter grafikasidan esa turtinchi yildirki birinchi va ikkinchi �rinni q�ldan bermay kelmoqdalar. Bu ishlar zamirida kafedra koshidagi tugaraklarning faoliyati alohida ahamiyatga egadir.

Kafedrada talabalarning fan olimpidasiga tayyorlashda kafedraning barcha professor-�qituvchilar jalb qilingan. Jumladan, Chizma geometriya va chizmachilikdan professorlar Sh.K.Murodov, T.Rixsiboyev, dotsentlardan P.Odilov, A.Ashirboyev, A.Valiyev, M.Xalimov, dotsent vazifasini bajaruvchilar Z.Mirzaliyev, N.Tashimov, katta �qituvchilardan B.Nig�monov, N.Gulomova, �qituvchilardan K.Malikov hamda X.Rixsiboyevalar talabalarimizning tayyorgarlik ishlarida va sovrinli �rinlar olishida bevosita �zlarini hissalarini q�shib kelmoqdalar.

Kafedrada 2016-2017 o�quv yilida o�qitiladigan fanlar

RO�YHATI

O�quv rejadagi tartib raqam

Fanlar nomi (ta�lim yo�nalishi)

SEMESTRLAR

1���

2

3

4

5

6

7

8

5110800-Tasviriy san�at va muhandislik grafikasi

1-kurs

3.00

Umumkasbiy fanlar

1

3.11

Chizmachilik (2016-2017 o�quv reja bo�yicha):

+

+

+

2

3.10

Chizma geometriya (2016-2017 o�quv reja bo�yicha)

+

+

+

3

2.04

Muhandislik va kompyuter grafikasi (5150900-Dizayn (liboslar dizayni)) (2016-2017 o�quv reja bo�yicha)

+

+

2-kurs

3.00

Umumkasbiy fanlar

4

3.11

Chizmachilik (2015-2016 o�quv reja bo�yicha):

+

+

+

5

3.10

Chizma geometriya (2015-2016 o�quv reja bo�yicha)

+

+

+

3-kurs

3.00

Umumkasbiy fanlar

6

3.11

Chizmachilik (2014-2015 o�quv reja bo�yicha)

+

+

+

7

3.12

Kompyuter grafikasi (2014-2015 o�quv reja bo�yicha)

+

8

3.03

Tasviriy sanat va muhandislik grafikasini o�qitish nazariyasi va metodikasi (muhandislik grafikasi) (2014-2015 o�quv reja bo�yicha)

+

9

3.13.

Arxitektura elementlarini loyihalash (2014-2015 o�quv reja bo�yicha)

+

4-kurs

3.00

Umumkasbiy fanlar

10

3.13.

Arxitektura elementlarini loyihalash (2013-2014 o�quv reja bo�yicha)

+

+

4.00

Ixtisoslik fanlar

11

4.03

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi fanlarini o�qitishning zamonaviy texnologiyalari (2013-2014 o�quv reja bo�yicha)

+

12

4.04

Grafik tasvirlash asoslari (2013-2014 o�quv reja bo�yicha)

+

5.00

Qo�shimcha fanlar

13

5.03

Amaliy perspektiva va soyalar nazariyasi (2013-2014 o�quv reja bo�yicha)

+

3

2

4

`4

K�������� �������� ������ ������ ������������ ����� ҳ���������� ������ ����������� ����

��������� ��������� ���������������� ������������.

���������� 2014 ���� қ������� ������� ������������ ����� ҳ�������� �������������� 5-��� ������� ������� �����қ����� �� ������ �� ������� ������� ����� ���� �������қ��; ������� ��ҳ�� қ������-�������� �Ҳ�, ������� ��ҳ�� қ������ �� ������ ҳ������������� �Ҳ�, ������� ���������� 277-���� ������ �������, ������ �қ������� �� ������ ����-ҳ���� ���������� �������� ������ �����������қ��.

�������� �����, ����-ҳ���� ����������, ������ ���� �� ���������� ������ ������������ ����� �������� �������� ҳ�������� ������������ ҳ�қ��� ��������.

�/�

�������

����

�������� �������� ҳ�қ��� ��������

Ҳ�����

��������

����

Қ���� �������� �����������

�� ������ �����-��� ���� ����� ������������

������ ����������� ������������� ����������

�������-������

�������

������

1.��ҳ�������� ��������� �� ��� �қ���� ������������������ ��ҳ�� қ������-�������� �Ҳ�

2014-2019

2016-2017 �қ�� ���� ���� �� ���� ��������

������ ����������� ��������� ���������қ��

�.�������

2.�������� ��ҳ�� қ������ �� ������ ҳ������������� �Ҳ�

2014-2019

2016-2017 �қ�� ���� ���� �� ���� ��������

������ ����������� ��������� ���������қ��

�.�������

3.�������� ���������� 277-���� ������ �������

2014-2019

2016-2017 �қ�� ���� ���� �� ���� ��������

������ ����������� ��������� ���������қ��

�.������

4.������� �қ������� �� ������ ����-ҳ���� �������

2015-2020

2016-2017 �қ�� ���� ���� �� ���� ��������

������ ����������� ��������� ���������қ��

�.�������

������� ���������-�қ�������������� ������ ���� ������ �� ���� ������, ����-ҳ���� ������� �������������� ������� �������� ������� ������� ҳ�����.

�/�

����������� ������ �������������� �������� ���������-�қ������������� ����-������, ��������, ����� ������ �� ��������

������ �������������� ����

1

��������� ����� ���������,

������ �/�.

������ ������, 10-���� ������ �������

2

��ғ����� ��ҳ���, ����� �қ������

���������ҳ�� ������ 316-������

3

���������� �������, �қ������

�������� ������ 182-���� ������ ������

4

������� ����, �қ������

������ ���������� 123-����

������� ���������-�қ���������� ��������� ���ҳ���� ������� ��������� қ������� �����.

2016 ��� 19 ������� ���� ������� ������� ���қ ������� ����������� қ���� ������� �� �������� ���������� ������ ����������ࠠ ���ҳ���� ������������ �қ������������� ������ ��������������� �������� ������ ��������� �������� ������ ����������� �қ�������� �������� ���� ����. ��������� ���������� ���������-�қ������������ �.���������, �.�������, �.������� �� �.���������� ���� ������� �������.

������� �������� �������� ����-ҳ���� ������� �қ������������ ���������� ������ ��������� ������� ������� ҳ������������� ������� ����� ����� �Ҳ� �қ�������� �.��������� 2015 ��� ������ ����� ��� ������ ������ �������� ����, �� ���� ����� ������� ���������-�қ���������� ����� ҳ�������� ������ ���� ҳ�� �����������������.

���������: ������������� ��������� ��������� ���������� ���ҳ����

20 dekabr 2016 yil, O`qilgan :16159

Axborot soati

6 oktyabr 2017 yil

3-oktabr kuni axborot soati darsida 101-guruh rahbari Artikbayeva Z.O’zbekiston Respublikasi prezidenti Mirziyoyev SH. M. Rossiya qishloq xo’jaligi vazirini qabul qilganligi va ular $500 milliondan ortiq shartnoma imzolashgani haqida ma’lumot berdilar

Nig‘monov Baxrom Vasiqovich 60 yoshni qarshiladi.

6 mart 2017 yil

Nizomiy nomidagi TDPU “Kasb ta’limi” fakulteti jamoasi
Muhandislik grafikasi va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi katta o‘qituvchisi Nig‘monov Baxrom Vasiqovichni tavallud kuni bilan muborakbod etishdi.

MAKTAB BILAN HAMKORLIK – MUVAFAQQIYATLAR ZAMIRI!!!

9 fevral 2017 yil

O‘quv-seminarlarini o‘tkazish jarayonida kafedra professor-o‘qituvchilari umumta’lim maktablari “Chizmachilik” fanini o‘qitishda zamonaviy ta’lim va axborot texnologiyalarini qo‘llash bo‘yicha aniq bir mavzu asosida dars o‘tib kelmoqdalar.

“Yuraklarda mangu qolgaysiz” mavzusida davra suhbati

31 yanvar 2017 yil

“Kasb ta’limi” fakultetida
30 yanvar - O‘zbekistonning birinchi prezidenti, marhum
Islom Abdug‘anievich Karimovning tavallud kuni munosabati bilan
“Yuraklarda mangu qolgaysiz” mavzusida davra suhbati

“Qadr topgan qadryatlar”

30 yanvar 2017 yil

“Muhandislik grafikasi va uni o‘qitish metodikasi” kafedrasi katta o‘qituvchisi Bahrom Vassiqovich Nig‘monov Mahalla telekanalining “Qadr topgan qadryatlar” nomli dasturida ishtirok etdi.

Муҳандислик графикаси ва уни ўқитиш методикаси” кафедрасида инновацион фаолият

9 yanvar 2016 yil

Низомий номидаги тдпу касб таълими факультети, “муҳандислик графикаси ва уни ўқитиш методикаси” кафедрасида инновацион фаолиятни ташкил этиш ҳақида

Axborot soati

6 oktyabr 2017 yil

3-oktabr kuni axborot soati darsida 101-guruh rahbari Artikbayeva Z.O’zbekiston Respublikasi prezidenti Mirziyoyev SH. M. Rossiya qishloq xo’jaligi vazirini qabul qilganligi va ular $500 milliondan ortiq shartnoma imzolashgani haqida ma’lumot berdilar

Nig‘monov Baxrom Vasiqovich 60 yoshni qarshiladi.

6 mart 2017 yil

Nizomiy nomidagi TDPU “Kasb ta’limi” fakulteti jamoasi
Muhandislik grafikasi va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi katta o‘qituvchisi Nig‘monov Baxrom Vasiqovichni tavallud kuni bilan muborakbod etishdi.

MAKTAB BILAN HAMKORLIK – MUVAFAQQIYATLAR ZAMIRI!!!

9 fevral 2017 yil

O‘quv-seminarlarini o‘tkazish jarayonida kafedra professor-o‘qituvchilari umumta’lim maktablari “Chizmachilik” fanini o‘qitishda zamonaviy ta’lim va axborot texnologiyalarini qo‘llash bo‘yicha aniq bir mavzu asosida dars o‘tib kelmoqdalar.

“Yuraklarda mangu qolgaysiz” mavzusida davra suhbati

31 yanvar 2017 yil

“Kasb ta’limi” fakultetida
30 yanvar - O‘zbekistonning birinchi prezidenti, marhum
Islom Abdug‘anievich Karimovning tavallud kuni munosabati bilan
“Yuraklarda mangu qolgaysiz” mavzusida davra suhbati

“Qadr topgan qadryatlar”

30 yanvar 2017 yil

“Muhandislik grafikasi va uni o‘qitish metodikasi” kafedrasi katta o‘qituvchisi Bahrom Vassiqovich Nig‘monov Mahalla telekanalining “Qadr topgan qadryatlar” nomli dasturida ishtirok etdi.

Муҳандислик графикаси ва уни ўқитиш методикаси” кафедрасида инновацион фаолият

9 yanvar 2016 yil

Низомий номидаги тдпу касб таълими факультети, “муҳандислик графикаси ва уни ўқитиш методикаси” кафедрасида инновацион фаолиятни ташкил этиш ҳақидаXabar qoldirish

Agar Sizda universitetimiz faoliyati bo`yicha masalalar/muammolar,
ariza, shikoyat yoki takliflar bo`lsa
virtual qabulxona
orqali qoldirishingiz mumkin

Ushbu sahifa bo`yicha fikringizni esa quyida qoldirishingiz mumkinIsmi sharifingiz:

E-mail:

Fikringiz :
Ximoya kodini kiriting :


Bizning loyihalar

        

Tashimov Nurlan Erpolatovich
Kafedra mudiri
dotsent v/b