Foydali manbalar

OTM web-reytingi

Ilmiy ishlar faoliyati

“Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar” kafedrasini ilmiy ishlar faoliyati


Hozirgi kunda kafedra professor-o‘qitivchilari ilmiy faoliyatini yanada taqomilashtirish maqsadida doktorlik dissertatsiyalari ustida ish olib bormoqdalar. Jumladan:

Ismoilov O.Sh. (i.f.n., dotsent) “O‘zbekiston ozik-ovkat sanoatida tadbirkorlik rakobat savdo bardoshligini oshirish muamollari”.

Tillavoldieva M.X. (f.f.n.) “ Globallashuv jarayonlarida O‘zbekiston mustaqilligini mustahkamlashning g‘oyaviy - falsafiy asoslari”.

Jumanov X. “ Bo‘lajak o‘qituvchilarda tadbirkorlik malaka ko‘nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi”.

Ibragimova G. “ Pedagogika oliy o‘quv yurti talabalari iqtisodiy madaniyatini taqomilashtiririshning nazariy-metodologik asoslari”.

Xolmatova Sh.A. “ Fuqarolik jamiyati sharoitida milliy o‘zlikni anglashning shakllanishi va rivojlanishi dialektikasi”.

Aminova N.B. “ Odamning insonga (ijtimoiy mavjudotga) aylanib borishi va ijtimoiy taraqqiyotda ma’naviyat masalasiga ilmiy-falsafiy munosabat muammosi”.

Mamayusupov U.Q. “ Ilmiy bilishda bashorat muammosi”.

Isaeva N.X. “ Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta’minlash muammolari”.

Aymuxamedova A. “ Milliy iqtisodiyotning ichki investitsiya saloxiyatidan foydalanish iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish”.

Mamadjonova M. “ Sinergetikada tasodif kategoriyasining konseptual tahlili”.

Aymuxamedova A. “ Milliy iqtisodiyotning ichki investitsiya saloxiyatidan foydalanish iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish”.

Kamolova K.G‘. “ Ijtimoiy hayotda yuksak ma’naviyat va imon uchun kurash muammosi”.

Tangirov N.A. “ Noosfera konsepsiyasining tarixiy ildizlari va falsafiy-metodologik asoslari”.

Nurtulashev M. “ Globallashuvning konseptual modeli (Futuro-sinergetik tahlil) ”.

6 yanvar 2018 yil, 1,769
Yuldasheva D.

"Ijtimoiy - iqtisodiy fanlar" kafedrasi professor-o‘qituvchilari 2017-yilda quyidagi ishlarni bajarishdi:

7 yanvar 2018 yil

O‘quv qo‘llanma nashr etilgan:


Elektron ta`lim resurslari


Bizning loyihalar


©2018 Toshkent Davlat pedagogika universiteti .
Saytdagi ma'lumotlardan foydalanilganda saytga ilova ko`rsating.
Xato topsangiz e-mail:siteadmin@tdpu.uz xabar bering