Foydali manbalar

OTM web-reytingi

Ilmiy ishlar faoliyati

??Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar?? kafedrasini ilmiy ishlar faoliyati


Hozirgi kunda kafedra professor-o??qitivchilari ilmiy faoliyatini yanada taqomilashtirish maqsadida doktorlik dissertatsiyalari ustida ish olib bormoqdalar. Jumladan:

Ismoilov O.Sh. (i.f.n., dotsent) ??O??zbekiston ozik-ovkat sanoatida tadbirkorlik rakobat savdo bardoshligini oshirish muamollari??.

Tillavoldieva M.X. (f.f.n.) ?? Globallashuv jarayonlarida O??zbekiston mustaqilligini mustahkamlashning g??oyaviy - falsafiy asoslari??.

Jumanov X. ?? Bo??lajak o??qituvchilarda tadbirkorlik malaka ko??nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi??.

Ibragimova G. ?? Pedagogika oliy o??quv yurti talabalari iqtisodiy madaniyatini taqomilashtiririshning nazariy-metodologik asoslari??.

Xolmatova Sh.A. ?? Fuqarolik jamiyati sharoitida milliy o??zlikni anglashning shakllanishi va rivojlanishi dialektikasi??.

Aminova N.B. ?? Odamning insonga (ijtimoiy mavjudotga) aylanib borishi va ijtimoiy taraqqiyotda ma?naviyat masalasiga ilmiy-falsafiy munosabat muammosi??.

Mamayusupov U.Q. ?? Ilmiy bilishda bashorat muammosi??.

Isaeva N.X. ?? Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta?minlash muammolari??.

Aymuxamedova A. ?? Milliy iqtisodiyotning ichki investitsiya saloxiyatidan foydalanish iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish??.

Mamadjonova M. ?? Sinergetikada tasodif kategoriyasining konseptual tahlili??.

Aymuxamedova A. ?? Milliy iqtisodiyotning ichki investitsiya saloxiyatidan foydalanish iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish??.

Kamolova K.G??. ?? Ijtimoiy hayotda yuksak ma?naviyat va imon uchun kurash muammosi??.

Tangirov N.A. ?? Noosfera konsepsiyasining tarixiy ildizlari va falsafiy-metodologik asoslari??.

Nurtulashev M. ?? Globallashuvning konseptual modeli (Futuro-sinergetik tahlil) ??.

6 yanvar 2018 yil, 2,299
Yuldasheva D.

"Ijtimoiy - iqtisodiy fanlar" kafedrasi professor-o??qituvchilari 2017-yilda quyidagi ishlarni bajarishdi:

7 yanvar 2018 yil

O??quv qo??llanma nashr etilgan:


Elektron ta`lim resurslari


Bizning loyihalar


©2018 Toshkent Davlat pedagogika universiteti .
Saytdagi ma'lumotlardan foydalanilganda saytga ilova ko`rsating.
Xato topsangiz e-mail:siteadmin@tdpu.uz xabar bering