Foydali manbalar

OTM web-reytingi

Ochiq dars materiallari
1. Ona plataga ulanadigan qurilmalar tasnifi va ularni ulash

O`qituvchi: Vibornov Sergey             O`quv fani: Kompyuterga texnik xizmat ko'rsatish

Yuklab olish uchun materiallar:
IMG_20171225_154643[1].jpg
(Ochiq dars materiali)

Презентация1(38).ppt
(Prezentatsiya)

vs_3.PDF
(Darsdan lavha)
2. Ахборотни кодлаш

O`qituvchi: Vibornov Sergey             O`quv fani: Informatika

Yuklab olish uchun materiallar:
Кодирование информации.docx
(Ochiq dars materiali)

kodirovanie_informacii_0.ppt
(Prezentatsiya)

images.jpg
(Ochiq dars materiali)

images.jpg
(Ochiq dars materiali)
3. Zamonaviy operatsion tizimlar

O`qituvchi: Vibornov Sergey             O`quv fani: Kompyuter ta'minoti

Yuklab olish uchun materiallar:
Лекция 3 Сетевые операционные системы.docx
(Ochiq dars materiali)

лекция 3.ppt
(Prezentatsiya)
4. Internet tarixi

O`qituvchi: Vibornov Sergey             O`quv fani: Tarmoq texnologiyalari

Yuklab olish uchun materiallar:
ЛЕКЦИЯ 8 История создания интернета.docx
(Ochiq dars materiali)

лекция 8.ppt
(Prezentatsiya)
5. Web-саҳифа яратиш технологиялари.
HTML

O`qituvchi: Tursunov Samar Quziyevich             O`quv fani: Informatika va axborot texnologiyalari

Yuklab olish uchun materiallar:
TursunovSQ.PDF
(Ochiq dars materiali)

TursunovSQ.PDF
(Prezentatsiya)

TursunovSQ.PDF
(Video)

TursunovSQ.PDF
(Audio)

TursunovSQ.PDF
(Darsdan lavha)
6. Электрон жадвал мухаррирлари.
MS Excel дастурида ишлаш технологиялари.

O`qituvchi: Tursunov Samar Quziyevich             O`quv fani: Ta`limda axborot texnologiyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
Kuchirma.PDF
(Ochiq dars materiali)

Kuchirma.PDF
(Prezentatsiya)

Tashqi taqriz1.PDF
(Video)

Kuchirma.PDF
(Audio)

Tashqi taqriz1.PDF
(Darsdan lavha)
7. Kompyuter tarmoqlari va ularning turlari

O`qituvchi: Tursunov Samar Quziyevich             O`quv fani: Ta`limda axborot texnologiyalari

Yuklab olish uchun materiallar:
Tahlil-3.PDF
(Ochiq dars materiali)

kuchirma-3.PDF
(Prezentatsiya)

Tahlil-3.PDF
(Video)

Tahlil-3.PDF
(Audio)

Tahlil-3.PDF
(Darsdan lavha)
8. Elektron jadval muharrirlari

O`qituvchi: Tursunov Samar Quziyevich             O`quv fani: Ta`limda axborot texnologiyalari

Yuklab olish uchun materiallar:
Tahlil-4.PDF
(Ochiq dars materiali)

Tahlil-4.PDF
(Prezentatsiya)

kuchirma-4.PDF
(Video)

Tahlil-4.PDF
(Audio)

Tahlil-4.PDF
(Darsdan lavha)
9. Установка пакет програм Microsoft Offica 2016 на компьютер

O`qituvchi: Mexmonov Rustamxon Yusuf-ug`li             O`quv fani: Kompyuter ta'minoti

Yuklab olish uchun materiallar:
chirma 1.PDF
(Ochiq dars materiali)

chirma 1.PDF
(Prezentatsiya)

chirma 1.PDF
(Video)

chirma 1.PDF
(Audio)

chirma 1.PDF
(Darsdan lavha)
10. Қурилмаларни система блокига улаш.
Система блоки ва она плата компонентларини ўрганиш

O`qituvchi: Mexmonov Rustamxon Yusuf-ug`li             O`quv fani: Информацион технология

Yuklab olish uchun materiallar:
chirma 2.PDF
(Ochiq dars materiali)

chirma 2.PDF
(Prezentatsiya)

chirma 2.PDF
(Video)

chirma 2.PDF
(Audio)

chirma 2.PDF
(Darsdan lavha)
11. Содда дастурларни тузиш

O`qituvchi: Xaytullayeva Nafisa Saxobiddinovna             O`quv fani: dasturlash tillari

Yuklab olish uchun materiallar:
06.10.2017 ochiq dars ishlanmasi Xaytullayeva.pdf
(Ochiq dars materiali)
12. Kompyuter va mobil qurilmalar operatsion tizimlari

O`qituvchi: Xaytullayeva Nafisa Saxobiddinovna             O`quv fani: Informatika va axborot texnologiyalari

Yuklab olish uchun materiallar:
KOMPYUTER VA MOBIL QURILMALAR OPERATSION TIZIMLARI.pdf
(Ochiq dars materiali)

Mobil OT.pdf
(Prezentatsiya)
13. Matnnli, ovozli va grafik axborotlar o’lchovlari

O`qituvchi: Mirzaxmedova Nargiza             O`quv fani: Informatika

Yuklab olish uchun materiallar:
1ochiq dars 9.10.2017.docx
(Ochiq dars materiali)
14. Iqtisodiy masalalrni yechishd kompyuterdan foydalanishning asosiy usul va vositalari

O`qituvchi: Mirzaxmedova Nargiza             O`quv fani: Informatika

Yuklab olish uchun materiallar:
ochiq dars 2 Nargiza.docx
(Ochiq dars materiali)
15. Pascal dasturlash tili.
Pascal tilining operatorlari

O`qituvchi: Primkulova Alima             O`quv fani: Informatika va axborot texnologiyalari

Yuklab olish uchun materiallar:
А.Примкулова.PDF
(Ochiq dars materiali)

А.Примкулова.PDF
(Prezentatsiya)

А.Примкулова.PDF
(Video)

А.Примкулова.PDF
(Audio)

А.Примкулова.PDF
(Darsdan lavha)
16. MS Excel dasturida ma’lumotlarni filtrlash va saralash

O`qituvchi: Xoldorov Botirali Ikramovich             O`quv fani: Informatika va axborot texnologiyalari

Yuklab olish uchun materiallar:
Xoldorov.PDF
(Ochiq dars materiali)

Xoldorov.PDF
(Prezentatsiya)

Xoldorov.PDF
(Video)

Xoldorov.PDF
(Audio)

Xoldorov.PDF
(Darsdan lavha)
17. Corel Draw график процессори ва унинг имкониятлари

O`qituvchi: Xoldorov Botirali Ikramovich             O`quv fani: Informatika va axborot texnologiyalari

Yuklab olish uchun materiallar:
chirma 10.PDF
(Ochiq dars materiali)

chirma 11.PDF
(Prezentatsiya)

chirma 11.PDF
(Video)

chirma 11.PDF
(Audio)

chirma 11.PDF
(Darsdan lavha)

e3YU4y9BiIvIjxkzpPRC6w.pptx
(Video)

Очик дарс през.22.12.17.pptx
(Video)
18. Чизиқли, тармоқланувчи ва такрорланувчи дастурлар

O`qituvchi: Ashurov Muxiddin O'ljayevich             O`quv fani: Algoritmlar

Yuklab olish uchun materiallar:
Ashurov1_101_kaf_kuch.PDF
(Ochiq dars materiali)

Ashurov1_101_kaf_kuch.PDF
(Prezentatsiya)

Ashurov1_101_kaf_kuch.PDF
(Video)

Ashurov1_101_kaf_kuch.PDF
(Audio)

Ashurov1_101_kaf_kuch.PDF
(Darsdan lavha)
19. Паскалда цикллар ва уларнинг турлари

O`qituvchi: Ashurov Muxiddin O'ljayevich             O`quv fani: Algoritmlar

Yuklab olish uchun materiallar:
Ashurov1_102_kaf_koch.PDF
(Ochiq dars materiali)

Ashurov1_102_kaf_koch.PDF
(Prezentatsiya)

Ashurov1_102_kaf_koch.PDF
(Video)

Ashurov1_102_kaf_koch.PDF
(Audio)

Ashurov1_102_kaf_koch.PDF
(Darsdan lavha)
20. Составить программу с помощью пост условных и пред условных операторов в Паскал

O`qituvchi: Nazarov Ilxom             O`quv fani: Informatika va axborot texnologiyalari

Yuklab olish uchun materiallar:
И.Назаров.PDF
(Ochiq dars materiali)

И.Назаров.PDF
(Prezentatsiya)

И.Назаров.PDF
(Video)

И.Назаров.PDF
(Audio)

И.Назаров.PDF
(Darsdan lavha)
21. Тақдимот муҳаррирлари ва уларнинг имкониятлари

O`qituvchi: Usmonkulov Sherzod             O`quv fani: Informatika va axborot texnologiyalari

Yuklab olish uchun materiallar:
Усмонкулов Ш.pdf
(Ochiq dars materiali)

Усмонкулов Ш.pdf
(Prezentatsiya)

Усмонкулов Ш.pdf
(Video)

Усмонкулов Ш.pdf
(Audio)

Усмонкулов Ш.pdf
(Darsdan lavha)
22. Ўқув жараёни учун ўргатувчи тақдимотлар яратиш

O`qituvchi: Usmonkulov Sherzod             O`quv fani: Informatika va axborot texnologiyalari

Yuklab olish uchun materiallar:
ochiq dars.PDF
(Ochiq dars materiali)

ochiq dars.PDF
(Prezentatsiya)

ochiq dars.PDF
(Video)

ochiq dars.PDF
(Audio)

ochiq dars.PDF
(Darsdan lavha)
23. HTML да расмлар ҳосил қилиш теглари

O`qituvchi: Adinaev Sherzod             O`quv fani: Kompyuter grafika va web dizayn

Yuklab olish uchun materiallar:
HTML тили.docx
(Ochiq dars materiali)

HTML тили.docx
(Prezentatsiya)

HTML тили.docx
(Video)
24. Oliy oquv yurtlarida oquvjarayonini rivojlantirish tizimi

O`qituvchi: Abdukodirov Abduqaxxor             O`quv fani: Mutaxassis fanlarni o`qitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar:
ko`chirma 12.PDF
(Ochiq dars materiali)

ko`chirma 12.PDF
(Prezentatsiya)

ko`chirma 12.PDF
(Video)

ko`chirma 12.PDF
(Audio)

ko`chirma 12.PDF
(Darsdan lavha)
25. Chiziqli dasturlash masalalarini simpleks usulida yechish

O`qituvchi: Abdukodirov Abduqaxxor             O`quv fani: Matemetik va kompyuterli modellashtirish

Yuklab olish uchun materiallar:
ko`chirma 2.PDF
(Ochiq dars materiali)

ko`chirma 2.PDF
(Prezentatsiya)

ko`chirma 2.PDF
(Video)

ko`chirma 2.PDF
(Audio)

ko`chirma 2.PDF
(Darsdan lavha)
26. Page Maker dasturi va unda ishlash

O`qituvchi: Razzokov Rishod Abdumuminovich             O`quv fani: Kompyuter ta'minoti

Yuklab olish uchun materiallar:
Р.Раззоков.PDF
(Ochiq dars materiali)

Р.Раззоков.PDF
(Prezentatsiya)

Р.Раззоков.PDF
(Video)

Р.Раззоков.PDF
(Audio)

Р.Раззоков.PDF
(Darsdan lavha)
27. Corel draw protsesorida ishlash

O`qituvchi: Razzokov Rishod Abdumuminovich             O`quv fani: Informatika va axborot texnologiyalari

Yuklab olish uchun materiallar:
11.11.docx
(Ochiq dars materiali)

11.11.docx
(Prezentatsiya)

11.11.docx
(Video)

11.11.docx
(Audio)

11.11.docx
(Darsdan lavha)
28. Yopiq konturlar yaratish

O`qituvchi: Razzokov Rishod Abdumuminovich             O`quv fani: Kompyuter grafikasi

Yuklab olish uchun materiallar:
01.03.docx
(Ochiq dars materiali)

01.03.docx
(Prezentatsiya)

01.03.docx
(Video)

01.03.docx
(Audio)

01.03.docx
(Darsdan lavha)
29. Mahalliy va xorijiy saytlar bilan ishlash

O`qituvchi: Razzokov Rishod Abdumuminovich             O`quv fani: Tarmoq texnologiyalari

Yuklab olish uchun materiallar:
17.03.docx
(Ochiq dars materiali)

17.03.docx
(Prezentatsiya)

17.03.docx
(Video)

17.03.docx
(Audio)

17.03.docx
(Darsdan lavha)
30. Fortmalarni tashkil qilish .
Sahifada animatsiyalar hosil qilish

O`qituvchi: Sattarova Shoira Agzamdjan qizi             O`quv fani: Kompyuter grafika va web dizayn

Yuklab olish uchun materiallar:
13.pdf
(Ochiq dars materiali)

13.doc
(Ochiq dars materiali)

web-dizayn_asoslari.ppt
(Prezentatsiya)

2.jpg
(Audio)

1.jpg
(Darsdan lavha)
31. Word dasturida jadvallar bilaqn ishlash

O`qituvchi: Sattarova Shoira Agzamdjan qizi             O`quv fani: Informatika va axborot texnologiyalari

Yuklab olish uchun materiallar:
Laboratoriya ishi.docx
(Ochiq dars materiali)

LAVHA.jpg
(Darsdan lavha)

slayd.ppt
(Prezentatsiya)
32. Matnli hujjatlarni formatlash va tahrirlash

O`qituvchi: Tajibaeva Jannat Jamalitdinovna             O`quv fani: Informatika va axborot texnologiyalari

Yuklab olish uchun materiallar:
Ж.Тажибаева.PDF
(Ochiq dars materiali)

Ж.Тажибаева.PDF
(Prezentatsiya)

Ж.Тажибаева.PDF
(Video)

Ж.Тажибаева.PDF
(Audio)

Ж.Тажибаева.PDF
(Darsdan lavha)
33. Разработка и создания имитационная моделя процесса образования в проектировании образовательных систем

O`qituvchi: Xoldorov Hikmatulla Axmetovich             O`quv fani: Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari

Yuklab olish uchun materiallar:
Xoldorov.PDF
(Ochiq dars materiali)

Xoldorov.PDF
(Prezentatsiya)

Xoldorov.PDF
(Video)

Xoldorov.PDF
(Audio)

Xoldorov.PDF
(Darsdan lavha)
34. Kompyuter tarmoqlari va ularning imkoniyatlari

O`qituvchi: Fayziyeva Mahbuba Rahimjanovna             O`quv fani: Informatika va axborot texnologiyalari

Yuklab olish uchun materiallar:
ишланма.pdf
(Ochiq dars materiali)

тармо_ турлари.pdf
(Prezentatsiya)2013 – 2014 o’quv yili 2-yarim yillik ochiq darslarni o’tkazish jadvali

13 fevral 2014 yil

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti professor-o’qituvchilarining 2013 – 2014 o’quv yili 2-yarim yillik uchun
OCHIQ DARSLARNI O’TKAZISH JADVALI

Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

19 dekabr 2013 yil

Boshlang`ich ta`lim va sport

19 dekabr 2013 yil

Defektologiya

19 dekabr 2013 yil

Kasb ta`limi

19 dekabr 2013 yil

Chet tillari

19 dekabr 2013 yil

San`at

19 dekabr 2013 yil

Tarix

19 dekabr 2013 yil

Tabiiy fanlar

19 dekabr 2013 yil

Pedagogika psixologiya

19 dekabr 2013 yil

Fizika matematika

19 dekabr 2013 yil


Bizning loyihalar            
©2018 Toshkent Davlat pedagogika universiteti . Saytdagi ma'lumotlardan foydalanilganda saytga ilova ko`rsating. Xato topsangiz e-mail:siteadmin@tdpu.uz xabar bering (4)