Foydali manbalar

OTM web-reytingi

Ochiq dars materiallari
1. Bog’lovchi moddalar ishlab chiqarish va ularning ishlatilishi

O`qituvchi: Mirkomilov Shavkat Miromilovich             O`quv fani: Kimyoviy texnologiya

Yuklab olish uchun materiallar:
Шавкат ака Богловчи модда.pptx
(Prezentatsiya)
2. Neftni olish usullari haqidagi tushunchalar Neftni qayta ishlash

O`qituvchi: Mirkomilov Shavkat Miromilovich             O`quv fani: Kimyoviy texnologiya

Yuklab olish uchun materiallar:
Шавкат ака НЕФТЬ.pptx
(Prezentatsiya)
3. Kompleks birikmalar sintezi

O`qituvchi: Ibodulloeva Mavjuda Ibodulloevna             O`quv fani: Organik sintez

Yuklab olish uchun materiallar:
Ишланма Word.docx
(Ochiq dars materiali)

Комплекс бирикма.pptx
(Prezentatsiya)
4. Aromatik bir asosli kаrbоn kislotalar

O`qituvchi: Ibodulloeva Mavjuda Ibodulloevna             O`quv fani: Organik kimyo

Yuklab olish uchun materiallar:
Ochiq dars organika (3).docx
(Ochiq dars materiali)

Organik kimyo 2.pptx
(Prezentatsiya)
5. Fosforli o`g`itlarni olinishi, xossalari va ishlatilishi

O`qituvchi: Ibodulloeva Mavjuda Ibodulloevna             O`quv fani: Agrokimyo

Yuklab olish uchun materiallar:
Ma`ruza Word.docx
(Ochiq dars materiali)

Fosfor Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptx
(Prezentatsiya)
6. pH-vodorod ko

O`qituvchi: Iskandarov Aybek Yuldashevich             O`quv fani: Kimyodan masalalar yechish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar:
prezentasiya.pptx
(Prezentatsiya)
7. Mоddа miqdоri-mоl kimyoning аsоsiy o`lchоv birligi ekаnligi.
Mоlyar mаssа.
Kimyoviy ekvivаlеntga doir masalalar yechish

O`qituvchi: Iskandarov Aybek Yuldashevich             O`quv fani: Kimyodan masalalar yechish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar:
Mоddа miqdоri-mоl` vа kimyoviy ekvivаlеnt kimyoning аsоsiy.pptx
(Prezentatsiya)
8. Spirtlar mavzusini o`qitish metodikasi

O`qituvchi: Iskandarov Aybek Yuldashevich             O`quv fani: Kimyo o`qitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar:
spirty.ppt
(Prezentatsiya)
9. Профессиональные заболевания

O`qituvchi: Usmanova Dilnoza Tulkunovna             O`quv fani: Sanoat ekalogiyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
Лекция по пром экологии.doc
(Ochiq dars materiali)

лекция.ppt
(Prezentatsiya)
10. Осуществление контроля выбросов промышленных предприятий в окружающую среду и их нормализация

O`qituvchi: Usmanova Dilnoza Tulkunovna             O`quv fani: Sanoat ekalogiyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
Экол контроль.pptx
(Prezentatsiya)
11. Газы, получаемые при переработке нефти

O`qituvchi: Usmanova Dilnoza Tulkunovna             O`quv fani: Kimyoviy texnologiya

Yuklab olish uchun materiallar:
Текст лекции.doc
(Ochiq dars materiali)

Лекция 21.ppt
(Prezentatsiya)
12. kimyoviy bogning kvant mehanik nazariyasi

O`qituvchi: Mamadalieva Aziza Abitovna             O`quv fani: Kvant kimyo

Yuklab olish uchun materiallar:
ruza Документ Microsoft Word.docx
(Ochiq dars materiali)

ruza.pptx
(Prezentatsiya)
13. kimyoviy bog

O`qituvchi: Mamadalieva Aziza Abitovna             O`quv fani: Kvant kimyo

Yuklab olish uchun materiallar:
ruza Документ Microsoft Word.docx
(Ochiq dars materiali)

ruza.pptx
(Prezentatsiya)
14. Organik kimyo kursida to

O`qituvchi: Mamadalieva Aziza Abitovna             O`quv fani: Umumta`lim fanlarni kasbga yo`naltirib o`qitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar:
Туйинмаган углеводородлар.ppt
(Ochiq dars materiali)

Туйинмаган углеводородлар.ppt
(Ochiq dars materiali)

Туйинмаган углеводородлар.ppt
(Prezentatsiya)

Туйинмаган углеводородлар.ppt
(Ochiq dars materiali)

Туйинмаган углеводородлар.ppt
(Prezentatsiya)
15. Korbon kislotalarni hossalari

O`qituvchi: Mamadalieva Aziza Abitovna             O`quv fani: Organik kimyo

Yuklab olish uchun materiallar:
лаборатория Документ Microsoft Word.docx
(Ochiq dars materiali)

20-laboratoriya.docx
(Prezentatsiya)

20-laboratoriya.ppt
(Video)

лаборатория Документ Microsoft Word.docx
(Ochiq dars materiali)

20-laboratoriya.docx
(Prezentatsiya)

20-laboratoriya.ppt
(Video)

лаборатория Документ Microsoft Word.docx
(Ochiq dars materiali)

20-laboratoriya.docx
(Prezentatsiya)

20-laboratoriya.ppt
(Video)
16. Anorganik moddalarning asosiy sinflari

O`qituvchi: Shomurotova Shirin Xajiyevna             O`quv fani: Kimyo

Yuklab olish uchun materiallar:
ruza.docx
(Ochiq dars materiali)

2.2-tuzlar.ppt
(Prezentatsiya)
17. Koordinasion birikmalar kimyosi.
Kimyoviy bog

O`qituvchi: Shomurotova Shirin Xajiyevna             O`quv fani: Kimyo tarixi

Yuklab olish uchun materiallar:
Презентация-6. Microsoft PowerPoint.zip
(Prezentatsiya)

Документ Microsoft Word.docx
(Ochiq dars materiali)
18. Табиатни мухофаза қилишда қўлланиладиган техника ва ускуналарнинг ишлаш принципи

O`qituvchi: Ismailov Saidjon Azamjonovich             O`quv fani: Sanoat ekalogiyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
ruza 5.docx
(Ochiq dars materiali)
19. “Kimyoni o`qitishda modulli darslardan foydalanish”

O`qituvchi: Ismailov Saidjon Azamjonovich             O`quv fani: Kimyo o`qitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar:
MA`RUZA MATNI.doc
(Ochiq dars materiali)

MAVZU-6. Loyixa - копия.pptx
(Prezentatsiya)

20180324_143142.jpg
(Darsdan lavha)
20. Kumush niytrat eritmasini tayyorlash va uni titrini aniqlash

O`qituvchi: Ismailov Saidjon Azamjonovich             O`quv fani: Analitik kimyo

Yuklab olish uchun materiallar:
Tarqatma materiall.doc
(Ochiq dars materiali)

расмлар.doc
(Darsdan lavha)
21. Alyuminiy.
Fizik va kimyoviy xossalari

O`qituvchi: Saydaxmetova Shaxnoza Ravshanbekovna             O`quv fani: Anorganik kimyo

Yuklab olish uchun materiallar:
дарс анорганик Microsoft Word.docx
(Ochiq dars materiali)
22. Алюминий

O`qituvchi: Xismatova X.F.             O`quv fani: Anorganik kimyo

Yuklab olish uchun materiallar:
разработка темы алюминий.docx
(Ochiq dars materiali)

презентация хим.вечера.docx
(Prezentatsiya)
23. Разработка методики проведения химических вечеров

O`qituvchi: Xismatova X.F.             O`quv fani: Kimyo o`qitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar:
разработка хим.вечера.docx
(Ochiq dars materiali)

Разработка методики проведения химических вечеров во время педагогической.pptx
(Prezentatsiya)
24. “Ионная связь.
Водородная связь.
Металлическая связь.
Молекулярные и внутримолекулярные связи”

O`qituvchi: Maxmatkulova Z.X.             O`quv fani: Umumiy kimyo

Yuklab olish uchun materiallar:
лекция.docx
(Ochiq dars materiali)

лекция презентация.ppt
(Prezentatsiya)
25. Коллоидная химия и ёё предмет.
Задачи и значение коллоидной химии

O`qituvchi: Maxmatkulova Z.X.             O`quv fani: Fizikaviy va kolloid kimyo

Yuklab olish uchun materiallar:
Лекция Коллоидная химия.doc
(Ochiq dars materiali)

лекция ррт.ppt
(Prezentatsiya)

ochiq dars.docx
(Darsdan lavha)
26. Реакции происходящие с изменением степени окисления атомов элементов.
Характеристика ОВР.

O`qituvchi: Maxmatkulova Z.X.             O`quv fani: Umumiy kimyo

Yuklab olish uchun materiallar:
ОВР.doc
(Ochiq dars materiali)

ОВР.ppt
(Prezentatsiya)
27. Разработка методики проведения химических вечеров

O`qituvchi: Alimova Farzona Abdukamalovna             O`quv fani: Kimyo o`qitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar:
Разработка открытого урока.docx
(Ochiq dars materiali)

химический вечер.pptx
(Prezentatsiya)
28. Мутахассислик фанларини ўқитиш методикаси

O`qituvchi: Alimova Farzona Abdukamalovna             O`quv fani: Mutaxassislik fanlarini o`qitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar:
дарс ишланмаси магистратура.docx
(Ochiq dars materiali)

магистратура очик дарс.pptx
(Prezentatsiya)
29. Типы игровых дидактических уроков по химии и их проектирование

O`qituvchi: Alimova Farzona Abdukamalovna             O`quv fani: Kimyoni o`qitish texnologiyalari va uni loyixalashtirish

Yuklab olish uchun materiallar:
Разработка открытого урока проектирование.docx
(Ochiq dars materiali)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 4 ЛЕК.rar
(Prezentatsiya)
30. Методика преподавания темы электролитическая диссоциация

O`qituvchi: Alimova Farzona Abdukamalovna             O`quv fani: Kimyo o`qitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar:
Разработка открытого урока мпх 2018.docx
(Ochiq dars materiali)

Методика преподавания темы электролитическая диссоциация.zip
(Prezentatsiya)
31. Элемент - органик бирикмалар.
Натрий, калий, литий орагник бирикмалар тузилиши ва хоссалари.

O`qituvchi: Kultayev K.K.             O`quv fani: Organik kimyoning nazariy asoslari

Yuklab olish uchun materiallar:
Элементорганические соединения.ppt
(Ochiq dars materiali)

Элементорганические соединения.ppt
(Prezentatsiya)
32. Свойства растворов полимеров.
Набухание и растворение .

O`qituvchi: Kultayev K.K.             O`quv fani: Polimerlar kimyosi

Yuklab olish uchun materiallar:
Свойства растворов полимера Microsoft Office PowerPoint.ppt
(Prezentatsiya)
33. Metallar va metalmaslar ularning xossalarini kasbga yo`naltirish

O`qituvchi: Farmonova Sh.B.             O`quv fani: Umumta`lim fanlarni kasbga yo`naltirib o`qitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar:
Презентация Microsoft PowerPoint.pptx
(Prezentatsiya)
34. Metallar va metalmaslar ularning xossalarini kasbga yo`naltirish

O`qituvchi: Farmonova Sh.B.             O`quv fani: Umumta`lim fanlarni kasbga yo`naltirib o`qitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar:
Презентация Microsoft PowerPoint.pptx
(Prezentatsiya)2013 – 2014 o’quv yili 2-yarim yillik ochiq darslarni o’tkazish jadvali

13 fevral 2014 yil

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti professor-o’qituvchilarining 2013 – 2014 o’quv yili 2-yarim yillik uchun
OCHIQ DARSLARNI O’TKAZISH JADVALI

Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

19 dekabr 2013 yil

Boshlang`ich ta`lim va sport

19 dekabr 2013 yil

Defektologiya

19 dekabr 2013 yil

Kasb ta`limi

19 dekabr 2013 yil

Chet tillari

19 dekabr 2013 yil

San`at

19 dekabr 2013 yil

Tarix

19 dekabr 2013 yil

Tabiiy fanlar

19 dekabr 2013 yil

Pedagogika psixologiya

19 dekabr 2013 yil

Fizika matematika

19 dekabr 2013 yil


Bizning loyihalar            
©2018 Toshkent Davlat pedagogika universiteti . Saytdagi ma'lumotlardan foydalanilganda saytga ilova ko`rsating. Xato topsangiz e-mail:siteadmin@tdpu.uz xabar bering (4)