Foydali manbalar

OTM web-reytingi

Ochiq dars materiallari
1. Tashqi muhit va inson,ularni o`zaro ta`siri

O`qituvchi: Safarova Sanobar Omontoshevna             O`quv fani: Hayot faoliyati xavfsizligi____

Yuklab olish uchun materiallar:
баёнома.PDF
(Ochiq dars materiali)
2. Qon ketish turlari qon to`htatish usullari

O`qituvchi: Safarova Sanobar Omontoshevna             O`quv fani: Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar:
баёнома.PDF
(Ochiq dars materiali)
3. Решение заданий и задач по экологии и охране природы

O`qituvchi: Shaxmurova Gulnara Abdullayevna             O`quv fani: Biologiyadan masala va mashqlar yechish

Yuklab olish uchun materiallar:
лекция 04.12..pdf
(Ochiq dars materiali)

04.12.pdf
(Prezentatsiya)

041.JPG
(Darsdan lavha)
4. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

O`qituvchi: Shaxmurova Gulnara Abdullayevna             O`quv fani: Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar:
ЛЕКЦИЯ-09.12.pdf
(Ochiq dars materiali)

09.12.17.pptx
(Prezentatsiya)
5. ЧС экологического характера, их классификация и характеристика.
Мероприятия, проводимые в Узбекистане по защите населения от экологических ЧС.

O`qituvchi: Shaxmurova Gulnara Abdullayevna             O`quv fani: Ochiq dars

Yuklab olish uchun materiallar:
экологич.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_0336.jpg
(Video)

IMG_0332.jpg
(Video)
6. ЧС СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

O`qituvchi: Shaxmurova Gulnara Abdullayevna             O`quv fani: Ochiq dars

Yuklab olish uchun materiallar:
Социал.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20180413_153845.jpg
(Video)

IMG_20180413_154109.jpg
(Video)

IMG_20180413_153902.jpg
(Video)
7. ЧС экологического характера, их классификация и характеристика.
Мероприятия, проводимые в Узбекистане по защите населения от экологических ЧС.

O`qituvchi: Shaxmurova Gulnara Abdullayevna             O`quv fani: Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar:
экологич.pptx
(Ochiq dars materiali)

IMG_0332.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_0336.jpg
(Darsdan lavha)
8. ЧС СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

O`qituvchi: Shaxmurova Gulnara Abdullayevna             O`quv fani: Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar:
Социал.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20180413_153845.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180413_154109.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180413_153856.jpg
(Darsdan lavha)
9. Белгиларни ирсийланишида генларнинг ўзаро таъсири.
Комплиментар ва эпистаз

O`qituvchi: Azimov Ibragim Tashpulatovich             O`quv fani: Genetika va evolutsion ta`limot

Yuklab olish uchun materiallar:
10. Цветы.jpg
(Ochiq dars materiali)
10. Булгиларнинг ирсийланишида генларнинг ўзаро таъсири.
Комплементар ва эпистаз таъсири

O`qituvchi: Azimov Ibragim Tashpulatovich             O`quv fani: Genetika va evolutsion ta`limot

Yuklab olish uchun materiallar:
У.Рахматов.PDF
(Ochiq dars materiali)
11. Ўзгарувчанлик

O`qituvchi: Azimov Ibragim Tashpulatovich             O`quv fani: Genetika va evolutsion ta`limot

Yuklab olish uchun materiallar:
Исмаилов.PDF
(Ochiq dars materiali)
12. “Ekologik tusdagi favqilotda vaziyatlar, ularning tasnifi va tavsifi.
O’zbekistonda aholini ekologik favqulotda vaziyatlardan muhofaza qilish tadbirlari”

O`qituvchi: Akbarova Gulbahor Olimovna             O`quv fani: Hayot faoliyati xavfsizligi____

Yuklab olish uchun materiallar:
ulot.doc
(Ochiq dars materiali)

Презентация ФМ темы 6. ++ЭКОЛОГИК ТУСДАГИ ФВлар.ppt
(Prezentatsiya)

20171211_110353.jpg
(Darsdan lavha)
13. «КУЙИШ.
СОВУҚ ОЛДИРИШ ВА ОФТОБ УРИШИ».

O`qituvchi: Akbarova Gulbahor Olimovna             O`quv fani: Hayot faoliyati xavfsizligi____

Yuklab olish uchun materiallar:
Маъруза матни.docx
(Ochiq dars materiali)

№ 17. Куйиш. Совук олдириш ва офтоб уриши..ppt
(Prezentatsiya)

20171223_112938.jpg
(Darsdan lavha)
14. “Хизматлар соҳасида касбга йўналтириш юзасидан тавсиялар”

O`qituvchi: Akbarova Gulbahor Olimovna             O`quv fani: Umumta`lim fanlarini kasbga yo`naltirib o`qitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar:
13.doc
(Ochiq dars materiali)

20180511_104810.jpg
(Darsdan lavha)

20180511_104823.jpg
(Darsdan lavha)

20180511_114524.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180511_105335.jpg
(Darsdan lavha)
15. Kuyish.
Sovuq oldirish

O`qituvchi: Akbarova Gulbahor Olimovna             O`quv fani: Hayot faoliyati xavfsizligi____

Yuklab olish uchun materiallar:
~$9.doc
(Ochiq dars materiali)

№ 12 совук олдириш.ppt
(Prezentatsiya)

20180518_094527.jpg
(Darsdan lavha)
16. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЧЕЛОВЕК, ИХ ВЗАИМОВЛИЯНИЕ

O`qituvchi: Ermatova Surayyo Mutalovna             O`quv fani: Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar:
14102017310.JPG
(Darsdan lavha)

14102017309.JPG
(Darsdan lavha)

14102017307.JPG
(Darsdan lavha)

Текст открытого звнятия по теме Окруж.среда и чел., их ....docx
(Ochiq dars materiali)

Раздаточный материал к открытому занятию по теме Окруж. среда и чел., их ....docx
(Ochiq dars materiali)
17. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.
ИММОБИЛИЗАЦИЯ.

O`qituvchi: Ermatova Surayyo Mutalovna             O`quv fani: Hayot faoliyati xavfsizligi____

Yuklab olish uchun materiallar:
10042018602.JPG
(Darsdan lavha)

10042018604.JPG
(Darsdan lavha)

28042018605.JPG
(Darsdan lavha)

28042018607.JPG
(Darsdan lavha)
18. Ҳаётни пайдо бўлиши ва ривошланиш

O`qituvchi: Raxmatov Uchkun Ergashevich             O`quv fani: Tabiiy fanlarning zamonaviy konsepsiyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
30.09.17.docx
(Ochiq dars materiali)

U.E.Raxmatov.ppt
(Prezentatsiya)
19. Дидурагай чатиштиришга оид масалалар ечиш

O`qituvchi: Raxmatov Uchkun Ergashevich             O`quv fani: Genetika va evolutsion ta`limot

Yuklab olish uchun materiallar:
1.1.Очиқ дарс-28.04.18.docx
(Ochiq dars materiali)

20180428_152349.jpg
(Darsdan lavha)

20180428_152357.jpg
(Darsdan lavha)
20. Одам ва унинг саломатлиги буйича масала ва машқлар ечиш

O`qituvchi: Raxmatov Uchkun Ergashevich             O`quv fani: Biologiyadan masala va mashqlar yechish

Yuklab olish uchun materiallar:
20180428_153322.jpg
(Darsdan lavha)

20180428_160038.jpg
(Darsdan lavha)

Дарс ишланма..doc
(Ochiq dars materiali)
21. Иш фаолиятининг асосий турлари

O`qituvchi: Murodova Umida Dilmurodovna             O`quv fani: Hayot faoliyati xavfsizligi____

Yuklab olish uchun materiallar:
ҲФХ 3-мавзу.ppt
(Prezentatsiya)

IMG_20180419_101307.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180419_101305.jpg
(Darsdan lavha)
22. Техносфера хавфи ва ундан химояланиш

O`qituvchi: Murodova Umida Dilmurodovna             O`quv fani: Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar:
ҲФХ 5-мавзу.ppt
(Prezentatsiya)

IMG_20180416_132753.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180416_132756.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180416_132757.jpg
(Darsdan lavha)
23. Тема: Методика проведения занятия по теме «Одноклеточные организмы ».

O`qituvchi: Xalitova Roza Alimovna             O`quv fani: Biologiya o`qitish nazariyasi va metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar:
лабораторная работа № 10.docx
(Ochiq dars materiali)

НА ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 10 !!!.ppt
(Prezentatsiya)

лабораторная работа № 10.docx
(Ochiq dars materiali)

НА ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 10 !!!.ppt
(Prezentatsiya)

лабораторная работа № 10.docx
(Ochiq dars materiali)

НА ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 10 !!!.ppt
(Prezentatsiya)
24. Наглядные и практические методы, используемые в обучении биологии/

O`qituvchi: Xalitova Roza Alimovna             O`quv fani: Biologiya o`qitish nazariyasi va metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar:
лекция МПБ 18.doc
(Ochiq dars materiali)

лекция МПБ 18.ppt
(Prezentatsiya)

20180111_151438.jpg
(Darsdan lavha)

20180111_151409.jpg
(Darsdan lavha)
25. Особенности технологии проблемного обучения в преподавании биологии.

O`qituvchi: Xalitova Roza Alimovna             O`quv fani: Biologiyani o'qitish texnalogiyalari va loyihalashtirish

Yuklab olish uchun materiallar:
разработка поур.план.docx
(Ochiq dars materiali)

практическое занятие №11.pptx
(Prezentatsiya)

20180608_170009.jpg
(Darsdan lavha)
26. Генная инженерия и этические проблемы

O`qituvchi: Xalitova Roza Alimovna             O`quv fani: Odam biologiyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
разраб.занятия.docx
(Ochiq dars materiali)

презентация.ppt
(Prezentatsiya)

20180612_165633.jpg
(Darsdan lavha)
27. Сердечно лёгочная реанимация

O`qituvchi: Karimova Nargiza Abdugafurovna             O`quv fani: Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar:
2_5345816265707487706.ppt
(Prezentatsiya)

20180312_092108.jpg
(Darsdan lavha)

20180312_092115.jpg
(Darsdan lavha)

20180312_092144.jpg
(Darsdan lavha)

20180312_092429.jpg
(Darsdan lavha)

20180312_093334.jpg
(Darsdan lavha)

20180312_093414.jpg
(Darsdan lavha)
28. Qon ketish turlari.
Qon to`xtatish usullari

O`qituvchi: Karimova Nargiza Abdugafurovna             O`quv fani: Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar:
KGD402 guruh ochiq dars.pptx
(Prezentatsiya)

20180315_131327.jpg
(Darsdan lavha)

20180315_131402.jpg
(Darsdan lavha)

20180315_131411.jpg
(Darsdan lavha)

20180315_132251.jpg
(Darsdan lavha)

20180315_132626.jpg
(Darsdan lavha)

20180315_132629.jpg
(Darsdan lavha)2013 – 2014 o’quv yili 2-yarim yillik ochiq darslarni o’tkazish jadvali

13 fevral 2014 yil

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti professor-o’qituvchilarining 2013 – 2014 o’quv yili 2-yarim yillik uchun
OCHIQ DARSLARNI O’TKAZISH JADVALI

Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

19 dekabr 2013 yil

Boshlang`ich ta`lim va sport

19 dekabr 2013 yil

Defektologiya

19 dekabr 2013 yil

Kasb ta`limi

19 dekabr 2013 yil

Chet tillari

19 dekabr 2013 yil

San`at

19 dekabr 2013 yil

Tarix

19 dekabr 2013 yil

Tabiiy fanlar

19 dekabr 2013 yil

Pedagogika psixologiya

19 dekabr 2013 yil

Fizika matematika

19 dekabr 2013 yil


Bizning loyihalar            
©2018 Toshkent Davlat pedagogika universiteti . Saytdagi ma'lumotlardan foydalanilganda saytga ilova ko`rsating. Xato topsangiz e-mail:siteadmin@tdpu.uz xabar bering (4)