Foydali manbalar













OTM web-reytingi

Ochiq dars materiallari




1. “Yangi katta o‘yin” kontsepsiyasi va uning geosiyosiy mohiyati

O`qituvchi: Jumaniyozov.X.S             O`quv fani: Geosiyosat asoslari

Yuklab olish uchun materiallar:
ОЧИК ДАРС-18-15.05.doc
(Ochiq dars materiali)

239518825_165098.jpg
(Darsdan lavha)




2. Globallashuv tushunchasi, mohiyati, jamiyat xayotida namoyon bo‘lish xususiyatlari

O`qituvchi: Jumaniyozov.X.S             O`quv fani: Globallashuv asoslari

Yuklab olish uchun materiallar:
ОЧИК ДАРС-18-22.02.doc
(Ochiq dars materiali)

Глобаллашув.ppt
(Prezentatsiya)

20171102_095413.jpg
(Darsdan lavha)




3. Milliy g‘oya tipologiyasi

O`qituvchi: Jumaniyozov.X.S             O`quv fani: Milliy g'oya tarixi va nazariyasi.

Yuklab olish uchun materiallar:
ОЧИК ДАРС-17. 23.10.doc
(Ochiq dars materiali)

20171102_095542.jpg
(Darsdan lavha)




4. “Ma’naviyat, ruhiyat, madaniyat”

O`qituvchi: Sobirova.M.A             O`quv fani: Ma'naviyatshunoslik

Yuklab olish uchun materiallar:
27.10.17 Собирова очи_ дарс.doc
(Ochiq dars materiali)

rasmlar.docx
(Darsdan lavha)




5. “ETNOMADANIYATNING SHAKLLANISHIDA XALQ O‘YINLARINING O‘RNI”

O`qituvchi: Sobirova.M.A             O`quv fani: Etnomadaniyat

Yuklab olish uchun materiallar:
27.09.17 Собирова очи_ дарс.doc
(Ochiq dars materiali)

rasmlar.docx
(Darsdan lavha)




6. “ALISHER NAVOIY MA’NAVIY OLAMI VA YANGI DAVR O‘ZBEK MILLATI MA’NAVIY QIYOFASINING SHAKLLANISHI”

O`qituvchi: Sobirova.M.A             O`quv fani: Ma`naviyatshunoslik

Yuklab olish uchun materiallar:
19.05.2018 Собирова очик дарс.docx
(Ochiq dars materiali)

очик дарс такдимот 19.05. 18.ppt
(Prezentatsiya)

rasmlar.docx
(Darsdan lavha)




7. “MILLIY G‘OYA VA MA’NAVIYAT ASOSLARI FANLARINI O‘QITUSHNING TURLI METODLARI”

O`qituvchi: Sobirova.M.A             O`quv fani: Milliy g'oya va ma'naviyatning pedagogik asoslari

Yuklab olish uchun materiallar:
23.03.2018 Собирова очик дарс.docx
(Ochiq dars materiali)

очик дарс такдимоти 23.03. 18..ppt
(Prezentatsiya)

rasmlar.docx
(Darsdan lavha)




8. Globallashuv jarayonining salbiy va ijobiy tomonlari

O`qituvchi: Nigmanova.U.B             O`quv fani: Globallashuv asoslari

Yuklab olish uchun materiallar:
ОЧИК ДАРС-Нигманова, 29,03,2018.doc
(Ochiq dars materiali)

Глобаллашув.ppt
(Prezentatsiya)




9. О‘zbekiston mustaqil demokratik taraqqiyotida milliy g‘oyaga ehtiyojning ortishi

O`qituvchi: Nigmanova.U.B             O`quv fani: Milliy g'oya tarixi va nazariyasi.

Yuklab olish uchun materiallar:
ОЧИК ДАРС-Нигманова, 01,11,2017.doc
(Ochiq dars materiali)




10. Madaniy taraqqiyotda xalq teatri va milliy raqslarning o‘rni

O`qituvchi: Nigmanova.U.B             O`quv fani: Etnomadaniyat

Yuklab olish uchun materiallar:
20.10.17 Умида очи_ дарс.doc
(Ochiq dars materiali)

202-etnomadaniyat ochiq dars.pptx
(Prezentatsiya)




11. G‘oyalar xilma-xilligi va mafkuraviy jarayonlarninig ijtimoiy taraqqiyotiga ta’siri

O`qituvchi: Turdiev Bahritdin Samiyevihc.             O`quv fani: Milliy g'oya. O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
6-мавзу маъруза.doc
(Ochiq dars materiali)

6-очик дарс Турдиев лотинда.ppt
(Prezentatsiya)




12. Globallashuv davrida axborot makoni va g‘oyaviy-mafkuraviy kurashlar

O`qituvchi: Turdiev Bahritdin Samiyevihc.             O`quv fani: Milliy g'oya. O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
6-мавзу маъруза.doc
(Ochiq dars materiali)

6-очик дарс Турдиев лотинда.ppt
(Prezentatsiya)

OCHIQ DARSDAN LAVHALAR.docx
(Darsdan lavha)




13. Jamiyat barqarorligini ta’minlashning ijtimoiy-g’oyaviy asoslari

O`qituvchi: Xoliqov.I             O`quv fani: Milliy g`oya: asosiy tushuncha va tamoyillar (rus)

Yuklab olish uchun materiallar:
Копия Холи_ов очи_ дарс.doc
(Ochiq dars materiali)




14. Milliy g‘oya va ma’naviyat asoslari fanlarini o’qitish metodikasi bo’yicha olib boriladigan ishlar

O`qituvchi: Tilabaev Sayipjon Bakijanovich             O`quv fani: Milliy g'oya va ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi fanlarini o'qitishqitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar:
Тиллабоев 1.doc
(Ochiq dars materiali)

19 Mavzu.pptx
(Prezentatsiya)




15. Milliy g‘oya va ma’naviyat asoslari o’qitish metodikasi fanini kasb-hunar kollejlari o’quv jarayonini o’rganish

O`qituvchi: Tilabaev Sayipjon Bakijanovich             O`quv fani: Milliy g'oya va ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi fanlarini o'qitishqitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar:
тиллабоев2.doc
(Ochiq dars materiali)

6 Mavzu.pptx
(Prezentatsiya)




16. Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning siyosiy huquqiy asoslari

O`qituvchi: Tilabaev Sayipjon Bakijanovich             O`quv fani: Диншунослик

Yuklab olish uchun materiallar:
тиллабоев2.doc
(Ochiq dars materiali)

9-мавзу Диний экстремизм.pptx
(Prezentatsiya)




17. Milliy g‘oya targ’ibot texnologiyalarida OAV ning o’rni

O`qituvchi: Tilabaev Sayipjon Bakijanovich             O`quv fani: Milliy g`oya targ`ibot texnologiyalari

Yuklab olish uchun materiallar:
Тиллабоев 1.doc
(Ochiq dars materiali)




18. Madaniy taraqqiyotda xalq teatri va milliy raqslarning o‘rni

O`qituvchi: Rasulova Aziza Mirbaxramovna             O`quv fani: Etnomadaniyat

Yuklab olish uchun materiallar:
20.10.17 Азиза очи_ дарс.doc
(Ochiq dars materiali)




19. О‘zbekiston mustaqil demokratik taraqqiyotida milliy g‘oyaga ehtiyojning ortishi

O`qituvchi: Rasulova Aziza Mirbaxramovna             O`quv fani: Milliy g'oya tarixi va nazariyasi.

Yuklab olish uchun materiallar:
ОЧИК ДАРС-Расулова, 01,11,2017.doc
(Ochiq dars materiali)




20. Globallashuvning ijobiy va salbiy oqibatlari

O`qituvchi: Rasulova Aziza Mirbaxramovna             O`quv fani: Globallashuv asoslari

Yuklab olish uchun materiallar:
ОЧИК ДАРС-Расулова, 29,03,2018.doc
(Ochiq dars materiali)

Глобаллашув.ppt
(Prezentatsiya)




21. Yangi katta o'yin konsepsiyasi

O`qituvchi: Rasulova Aziza Mirbaxramovna             O`quv fani: Geosiyosat asoslari

Yuklab olish uchun materiallar:
ТЕМА-17.ppt
(Prezentatsiya)




22. Давлат тушунчаси

O`qituvchi: Saydalixodjaeva Nilufar Faxritdinovna             O`quv fani: DXN

Yuklab olish uchun materiallar:
маъруза.docx
(Ochiq dars materiali)

3Тарқатма материал.docx
(Prezentatsiya)




23. Cубъективная сторона преступления

O`qituvchi: Saydalixodjaeva Nilufar Faxritdinovna             O`quv fani: Jinoyat huquqi

Yuklab olish uchun materiallar:
лекция.docx
(Ochiq dars materiali)

308900.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2018-04-18_19-47-49.jpg
(Darsdan lavha)




24. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi

O`qituvchi: Akayeva Nodira Mehlibayevna             O`quv fani: Konstitutsiyaviy huquq

Yuklab olish uchun materiallar:
9Слайд Презентация Microsoft PowerPoint.pptx
(Prezentatsiya)



2013 – 2014 o’quv yili 2-yarim yillik ochiq darslarni o’tkazish jadvali

13 fevral 2014 yil

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti professor-o’qituvchilarining 2013 – 2014 o’quv yili 2-yarim yillik uchun
OCHIQ DARSLARNI O’TKAZISH JADVALI

Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

19 dekabr 2013 yil

Boshlang`ich ta`lim va sport

19 dekabr 2013 yil

Defektologiya

19 dekabr 2013 yil

Kasb ta`limi

19 dekabr 2013 yil

Chet tillari

19 dekabr 2013 yil

San`at

19 dekabr 2013 yil

Tarix

19 dekabr 2013 yil

Tabiiy fanlar

19 dekabr 2013 yil

Pedagogika psixologiya

19 dekabr 2013 yil

Fizika matematika

19 dekabr 2013 yil


Bizning loyihalar



            
©2018 Toshkent Davlat pedagogika universiteti . Saytdagi ma'lumotlardan foydalanilganda saytga ilova ko`rsating. Xato topsangiz e-mail:siteadmin@tdpu.uz xabar bering (4)