Foydali manbalar

OTM web-reytingi

Ochiq dars materiallari
1. Рақобатли бозор шароитида талаб ва таклиф назарияси

O`qituvchi: O.I.Ismailov             O`quv fani: Iqtisodiyot nazariyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
8.мавзу.doc
(Ochiq dars materiali)
2. Iqtisodiy osish va milliy boylik.
Iqtisodoyotning siklliy rivojlanishi.

O`qituvchi: G.T.Ibragimova             O`quv fani: Iqtisodiyot nazariyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
Маъруза.11..doc
(Ochiq dars materiali)

11-мавзу, И_тис.ўсиш.ppt
(Prezentatsiya)

20171114_140923.jpg
(Darsdan lavha)
3. Бозор иқтисодиётининг юзага келиш сабаблари.
Бозор ва унинг тузилиши.

O`qituvchi: G.T.Ibragimova             O`quv fani: Iqtisodiyot nazariyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
Маъруза. 4..doc
(Ochiq dars materiali)

4-мавзу. бозор.ppt
(Prezentatsiya)

20171003_170246.jpg
(Darsdan lavha)

20171003_170246.jpg
(Darsdan lavha)
4. BOZOR IQTISODIYOTINING YUZAGA KELISH SABABLARI, MAZMUNI, ASOSIY BELGILARI VA AMAL QILISH XUSUSIYATLARI.
BOZOR VA UNING TUZILISHI

O`qituvchi: G.T.Ibragimova             O`quv fani: Iqtisodiyot nazariyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
Маъруза. Бозор.doc
(Ochiq dars materiali)

Тақдимот.ppt
(Prezentatsiya)

20180328_170538.jpg
(Darsdan lavha)
5. Taddirkorlik faoliyati va uning shakllari.
Tadbirkorlik kapitali.

O`qituvchi: G.T.Ibragimova             O`quv fani: Iqtisodiyot nazariyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
6-мавзу. тадбиркорлик.ppt
(Prezentatsiya)

20180404_140210.jpg
(Darsdan lavha)

Мавзу 6 Тадбиркорлик.doc
(Ochiq dars materiali)
6. "Жаҳон хўжалиги ва унинг ривожланиш хусусиятлари.
Жаҳон бозори.
"

O`qituvchi: X.T.Jumanov             O`quv fani: Iqtisodiyot nazariyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
Жуманов очи_ дарс Microsoft Office Word (2).docx
(Darsdan lavha)

14 декабря 2017 года откритий занятия.docx
(Darsdan lavha)

Мавзу 15 Жа_он бозори.ppt
(Prezentatsiya)

Маъруза.15.doc
(Ochiq dars materiali)
7. Makroiqtisodiy barqarorlik.
Davlatning iqtisodiyotdagi roli.

O`qituvchi: X.T.Jumanov             O`quv fani: Iqtisodiyot nazariyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
10-мавзу.ppt
(Prezentatsiya)

20171114_123046.jpg
(Darsdan lavha)

20171114_125513.jpg
(Darsdan lavha)

20171114_122749.jpg
(Darsdan lavha)
8. Pul muomalasi va inflyatsiya.
Bank-kredit tizimi, uning bozor iqtisodiyotidagi o

O`qituvchi: X.T.Jumanov             O`quv fani: Iqtisodiyot nazariyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
Очиқ дарс Microsoft Word (2).docx
(Prezentatsiya)

Маъруза.13..doc
(Ochiq dars materiali)

CAM02032.jpg
(Darsdan lavha)

CAM02028.jpg
(Darsdan lavha)

CAM02030.jpg
(Darsdan lavha)

CAM02032.jpg
(Darsdan lavha)

CAM02036.jpg
(Darsdan lavha)
9. Iqtisodiy osish va milliy boylik.
Iqtisodoyotning siklliy rivojlanishi.

O`qituvchi: Isayeva Nargiza Xamidovna             O`quv fani: Iqtisodiyot nazariyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
Маъруза.11..doc
(Ochiq dars materiali)

11-мавзу.ppt
(Prezentatsiya)

IMAG2464.jpg
(Darsdan lavha)

IMAG2465.jpg
(Darsdan lavha)

IMAG2466.jpg
(Darsdan lavha)
10. Raqobatli bozor sharoitida talab va taklif nazariyasi.
Narx va uning shakllanish mexanizmi.

O`qituvchi: Isayeva Nargiza Xamidovna             O`quv fani: Iqtisodiyot nazariyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
Маъруза. 6.doc
(Ochiq dars materiali)

6-mavzu.pptx
(Prezentatsiya)

6-mavzu lavxa.jpg
(Darsdan lavha)

IMAG2493.jpg
(Darsdan lavha)

IMAG2494.jpg
(Darsdan lavha)
11. Gnoseologiya-bilish haqidagi ta`limot

O`qituvchi: Mamadjonova Marvarid Qurbonazarovna             O`quv fani: Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar:
Gnoseologiya.ppt
(Ochiq dars materiali)

далолатнома.jpg
(Audio)

ta`lim texnologiya.docx
(Ochiq dars materiali)

maruza matni.docx
(Ochiq dars materiali)

Gnoseologiya.docx
(Ochiq dars materiali)

20171130_132026.jpg
(Darsdan lavha)

20171130_132515.jpg
(Darsdan lavha)

20171130_133520.jpg
(Darsdan lavha)

20171130_124821.jpg
(Darsdan lavha)

Gnoseologiya.ppt
(Prezentatsiya)

20171130_122824_003.jpg
(Darsdan lavha)

20171130_124854.jpg
(Darsdan lavha)

далолатнома.jpg
(Audio)
12. Hozirgi zamonning global muammolari

O`qituvchi: Mamadjonova Marvarid Qurbonazarovna             O`quv fani: Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar:
20180126_122623.jpg
(Darsdan lavha)

20180126_122627.jpg
(Darsdan lavha)

20180126_122713.jpg
(Darsdan lavha)

20180126_122720.jpg
(Darsdan lavha)
13. ASOSIY ESTETIK KATEGORIYALAR VA SAN`AT

O`qituvchi: Mamadjonova Marvarid Qurbonazarovna             O`quv fani: Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar:
20180416_093240.jpg
(Video)

20180416_094813.jpg
(Video)

6-mavzu estetika.ppt 15APREL.ppt
(Prezentatsiya)
14. Mushohada - tafakkur shakli sifatida

O`qituvchi: Mamadjonova Marvarid Qurbonazarovna             O`quv fani: Ochiq dars

Yuklab olish uchun materiallar:
hukm.ppt
(Prezentatsiya)
15. Основные этапы развития философский науки

O`qituvchi: Tulenova Karima Jandarovna             O`quv fani: Ochiq dars

Yuklab olish uchun materiallar:
античная философия.pptx
(Prezentatsiya)

тема№2 Центральная Азия.ppt
(Prezentatsiya)

Тема №2 АНТИЧНОСТЬ.ppt
(Prezentatsiya)

лекция-2.doc
(Ochiq dars materiali)

раздат.материал 2.1.doc
(Ochiq dars materiali)
16. Философия природы

O`qituvchi: Tulenova Karima Jandarovna             O`quv fani: Ochiq dars

Yuklab olish uchun materiallar:
Тема 4 Природа.pptx
(Ochiq dars materiali)

лекция-4.doc
(Ochiq dars materiali)

раздат.материал 4.doc
(Prezentatsiya)
17. Основные категории эстетика

O`qituvchi: Tulenova Karima Jandarovna             O`quv fani: Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar:
Тема 6.doc
(Ochiq dars materiali)

6.ppt
(Prezentatsiya)
18. Falsafa fanining asosiy taraqqiyot bosqichlari

O`qituvchi: Bobotaev Askat Pardaevich             O`quv fani: Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar:
Falsafa 2.ppt
(Prezentatsiya)
19. Ontologiya borliq haqidagi ta`limot

O`qituvchi: Bobotaev Askat Pardaevich             O`quv fani: Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar:
Ontologiya-borliq falsafasi.ppt
(Prezentatsiya)
20. Tafakkurning asosiy shakllari

O`qituvchi: Bobotaev Askat Pardaevich             O`quv fani: Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar:
Falsafa 8.ppt
(Prezentatsiya)
21. mushoxada tafakkur shakl sifatida

O`qituvchi: Bobotaev Askat Pardaevich             O`quv fani: Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar:
Falsafa 9.ppt
(Prezentatsiya)
22. qonun va falsafa qonuni

O`qituvchi: Mamayusupov Umid Qurbonovich             O`quv fani: Ochiq dars

Yuklab olish uchun materiallar:
Маруза матни.docx
(Ochiq dars materiali)

Таълим технологиялари.docx
(Prezentatsiya)
23. Estetikaning asosiy kategoriyalari.
San`at.
San`at turlari

O`qituvchi: Mamayusupov Umid Qurbonovich             O`quv fani: Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar:
Документ Microsoft Office Word (5).docx
(Ochiq dars materiali)

6mavzu -.ppt
(Prezentatsiya)
24. Основные этапы развития философской науки

O`qituvchi: Xolmatova Shaxlo Abdugafforovna             O`quv fani: Falsafa (Etika, estetika, mantiq)

Yuklab olish uchun materiallar:
лекция-2.doc
(Ochiq dars materiali)

античная философия.pptx
(Prezentatsiya)

раздат матер.docx
(Ochiq dars materiali)
25. Основные этапы развития философской науки

O`qituvchi: Xolmatova Shaxlo Abdugafforovna             O`quv fani: Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar:
современная философия.ppt
(Prezentatsiya)

№ 2.2 задание.docx
(Ochiq dars materiali)

раздат.docx
(Ochiq dars materiali)

Тема 2.2.docx
(Ochiq dars materiali)
26. Семья, моральные основы гражданского общества

O`qituvchi: Xolmatova Shaxlo Abdugafforovna             O`quv fani: Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar:
семья семинар.docx
(Ochiq dars materiali)

3 семья.pptx
(Prezentatsiya)
27. Онтология учение о бытии

O`qituvchi: Xolmatova Shaxlo Abdugafforovna             O`quv fani: Ochiq dars

Yuklab olish uchun materiallar:
лекция-3.doc
(Ochiq dars materiali)

IMG_20180606_112830.jpg
(Darsdan lavha)

тема-3.ppt
(Prezentatsiya)
28. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

O`qituvchi: Li Yekaterina Vladimirovna             O`quv fani: Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar:
5 Сущность и особенности эстетического сознания и эстетической деятельности - копия.ppt
(Prezentatsiya)

лекция (1).doc
(Ochiq dars materiali)

1.jpg
(Darsdan lavha)

2.jpg
(Darsdan lavha)
29. “Антропология- учение о человеке”

O`qituvchi: Li Yekaterina Vladimirovna             O`quv fani: Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar:
Тема 5 Антропология.doc
(Ochiq dars materiali)

Тема 5 Антропология.ppt
(Prezentatsiya)

1.jpg
(Darsdan lavha)
30. Основные эстетические категории.
Искусство как форма общественного сознания

O`qituvchi: Li Yekaterina Vladimirovna             O`quv fani: Ochiq dars

Yuklab olish uchun materiallar:
лекция.docx
(Ochiq dars materiali)

Категории эстетики. Искусство.ppt
(Prezentatsiya)

20180319_125032.jpg
(Darsdan lavha)
31. АНТРОПОЛОГИЯ – УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

O`qituvchi: Li Yekaterina Vladimirovna             O`quv fani: Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar:
лекция.docx
(Ochiq dars materiali)

Тема 5 Антропология.pptx
(Prezentatsiya)

задание по антропологии.docx
(Ochiq dars materiali)
32. Сущность и основные черты рыночной экономики.
Рынок и его структура

O`qituvchi: Aymuxammedova Amina Kakajanovna             O`quv fani: Iqtisodiyot nazariyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
4-тема.docx
(Ochiq dars materiali)

4-тема.pptx
(Prezentatsiya)

Музыка302.docx
(Darsdan lavha)
33. Национальная экономика и ее макроэкономические параметры

O`qituvchi: Aymuxammedova Amina Kakajanovna             O`quv fani: Iqtisodiyot nazariyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
Нац.экономика.docx
(Ochiq dars materiali)

Нац.экономика.pptx
(Prezentatsiya)
34. Теория спроса и предложения в условиях конкурентного рынка.

O`qituvchi: Aymuxammedova Amina Kakajanovna             O`quv fani: Экономическая теория

Yuklab olish uchun materiallar:
Презентация Microsoft PowerPoint (2).pptx
(Prezentatsiya)

РН 301.docx
(Darsdan lavha)
35. Национальная экономика и ее макроэкономические показатели

O`qituvchi: Aymuxammedova Amina Kakajanovna             O`quv fani: Iqtisodiyot nazariyasi

Yuklab olish uchun materiallar:
раздатка.docx
(Ochiq dars materiali)

Лекция 9.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20180607_151356.jpg
(Darsdan lavha)2013 – 2014 o’quv yili 2-yarim yillik ochiq darslarni o’tkazish jadvali

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti professor-o’qituvchilarining 2013 – 2014 o’quv yili 2-yarim yillik uchun
OCHIQ DARSLARNI O’TKAZISH JADVALI
13 fevral 2014 yil

Defektologiya

19 dekabr 2013 yil

Kasb ta`limi

19 dekabr 2013 yil

Chet tillari

19 dekabr 2013 yil

San`at

19 dekabr 2013 yil

Tarix

19 dekabr 2013 yil

Tabiiy fanlar

19 dekabr 2013 yil

Pedagogika psixologiya

19 dekabr 2013 yil

Fizika matematika

19 dekabr 2013 yil

O`xshash maqolalar

Ochiq dars materiallari 19 dekabr 2013 yil
Ochiq dars Slayd 18 mart 2014 yil

Bizning loyihalar            
©2018 Toshkent Davlat pedagogika universiteti . Saytdagi ma'lumotlardan foydalanilganda saytga ilova ko`rsating. Xato topsangiz e-mail:siteadmin@tdpu.uz xabar bering (6)