Library.tdpu.uz   Elektron majmua   eDarslik.tdpu.uz   asofaviy ta`lim   Pedagog   Kirish      TOSHKENT DAVLAT
PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

Mamlakatimizda fan-texnika taraqqiyotining rivojlanishi 1957 yilda umumiy î‘rta ta’lim maktablarida politexnik ta’limni joriy qilish zaruriyatini keltirib chiqardi. Shundan kelib chiqqan xolda, î‘n yillik umumiy î‘rta ta’lim maktablarini politexnik ta’lim maktablariga aylantirishga qaror qilindi.

Kasb ta`limi fakulteti

Mamlakatimizda fan-texnika taraqqiyotining rivojlanishi 1957 yilda umumiy î‘rta ta’lim maktablarida politexnik ta’limni joriy qilish zaruriyatini keltirib chiqardi. Shundan kelib chiqqan xolda, î‘nyillik umumi yî‘rta ta’lim maktablarini politexnik ta’lim maktablariga aylantirishga qaror qilindi. Bu esa oliy pedagogika î‘quv yurtlari oldiga ushbu maktablarda umumtexnika va mehnat fanlaridan dars beradigan yuqori malakali î‘qituvchi kadrlar tayyorlashni asosiy vazifalardan biri qilib qî‘ydi. Bu vazifani amalga oshirish uchun 1957 yil Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika Institutida «Fizika va ishlab chiqarish asoslari» î‘qituvchisini tayyorlab berish uchun moddiy texnika bazani yaratishga kirishildi. 1957-59 yillarda, “Fizika” fakulteti qoshida mashinasozlik texnologiyasi laboratoriyasi, avtotraktor î‘quv xonasi, metallarga ishlov berish va duradgorlik ustaxonalari tashkil qilindi.

1959 yildan boshlab «2120-umumtexnika fanlari va mexnat î‘qituvchisi» - î‘quv rejasi tasdiqlandi va shu reja asosida î‘qituvchi – kadrlar tayyorlaydigan “Industrial-pedagogika” fakulteti tashkil qilindi. Bu davrda fakultetda faqat “Mashinasozlik va metallar texnologiyasi” kafedrasi faoliyat kî‘rsatgan. Kafedra mudiri bî‘lib, dotsent M.T. Toirxodjayev tayinlangan.

1959 yildan boshlab fakultet turli davrlarda «Injener - pedagogika», «Umum texnikafanlari», «Industrial-pedagogikasi» va xozirgi davrda «Kasb ta’limi» fakulteti deb nomlangan.

Turli davrlarda fakultetda quyidagi professor-î‘qituvchilar dekanlik vazifasini bajarganlar: 1959-1962 yillar dotsent G. Abdurashidov; 1962-1967 yillar dotsent D.N.Ganiyev; 1967-1974 yillar dotsent S.A.Xodjayev; 1974-1978 yillar dotsent M.T.Toirxodjayev; 1978-1980 yillar prof. U.N.Nishonaliyev; 1980-1986 yillar prof. A.Y.Yuldashev; 1986-1992 yillar prof. A.I.Vorobyev; 1992-1993 yillar dotsent M.S.Yaxyayev; 1993-1997 yillar dotsent A.R.Rasulmuxamedov; 1997-1998 yillar dotsent B.Xusanov; 1998-2008 yillar dotsentent N.A Muslimov; 2008-2010 yillar dotsent A.I. Avazboyev; 2010-2011 yildan dotsent V.N.Sattorov 2011 yildan boshlab dotsent Y.U.Ismadiyarov

Bugungi kunda fakultetda 5 ta bakalavr yî‘nalishlari hamda 3 ta magistratura mutaxassisliklari bî‘yicha kadrlar tayyorlanmoqda.

Ular quyidagilardir:

Bakalavriat yî‘nalishlari bî‘yicha

a) 5111000 – Kasb ta’limi(5112100 – Mehnat ta’limi)

b) 5111000 – Kasb ta’limi (5150900- Dizayn (Kostyum))

v) 5111000 - Kasb ta’limi(5330200-Informatika va axborot texnologiyalari)

g) 5111000 – Kasb ta’limi (5330400 –Kopyuter grafikasi va dizayn)

ĺ) 5110800 – Tasviriy san’at va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi

Magistratura mutaxassisliklari bî‘yicha

a) 5A112100 – Mehnat ta’limi

g) 5A 110802 – Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi

e) 5A111001-Kasb ta’limi nazariaysi va metodikasi (Informatika va axborot texnologiyalari)

î) 5A 110801 Tasviriy san’at va amaliy bezak san’ati

Hozirgi kunda fakultetda 60-dan ortiq professor-î‘qituvchilar talabalarga o’zlarining bilimlarini singdirib kelmokdalar. Shulardan 5 ta fan doctori va professorlar: U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, SH.S.Sharipov, O.Tolipov, S.S.Bulatov fan nomzodi, professorlardan Sh.K.Murodov, B.K.Muxamedsaidov 22-ta dotsentlar; P.O.Adilov, A.E.Parmonov, A.I.Usmonov, X.Z.Ismatullayeva, R.S.Shermuxamedov, D.U.Ergashev, S.S.Yaxyayev, Q.M.Abdullayeva, R.G.Mullaxmetov, S.A.Boltabayev, S.Y.Axmadaliyev, O.A.Qî‘ysinov, O.I.Avazbayev, F.S.Tî‘rabekov, A.Ahirboyev, R.Sh.Xalilov, A.Valiyev, M.Xalimov, Xorijiy OTMlari darajasi (PhD)ga ega bî‘lgan asosiy shtatda Avazbayev San’at Kamilovich professor-î‘qituvchisi va boshqa î‘qituvchilar ta’lim tarbiyaviy ishlar olib bormoqdalar.

Hozirgi paytda fakultet professor-î‘qituvchilari tomonidan 4 ta bakalavriat ta’lim yî‘nalishlarida va 4 magistratura mutaxassisligi bî‘yicha barcha fanlardan dars berilmoqdalar.

Fakultet qoshida bugungi kunda 5-ta kafedra faoliyat olib boriyapti:

“Mehnat ta’limi va dizayn”, “Muhandislik grafikasi va uni o’qitish metodikasi”, “Tasviriy san’at va uni o’qitish metodikasi”, “Kasb ta’limi metodikasi”, “Axborot tehnologiyalari” Kafedralar umumiy î‘rta, î‘rta maxsus, kasb – hunar ta’limi muassasalari bilan hamkorlik ish rejasi ishlab chiqilgan va tasdiqlangan hamda shu reja asosida akademik litsey, kasb – hunar kollejlari va umumiy î‘rta ta’lim muassasalari bilan amalda 23 dan ortiq hamkorlik shartnomalar tuzilgan.

Kafedralarning professor-î‘qituvchilari tomnidan kasb-hunar kollejlari uchun darsliklar va î‘quv qî‘llanmalar yaratilmoqda.

Oliy ta’lim, fan va ishlab chiqarishning innovatsion korporativ hamkorligini tashkil etish bî‘yicha kafedrada tadbirlar rejasi tuzildi. Kafedralarda ilmiy tadqiqot ishlarini modernizatsiyalashni tashkil qilish bî‘yicha chora tadbirlar rejasi tuzildi va reja asosida faoliyat olib borilmoqda.

Xozirgi kunda kafedralarda vazirlikning 2012-2014 yillarga mî‘ljallangan amaliy tadqiqotlar davlat ilmiy-texnika dasturi doirasidaVazirlikning 2012-2014 yillarga 1-148 raqamli «Kasb ta’limi mazmunini modernizatsiyalash asosida î‘qituvchilar kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi» mavzusidagi loyiha va “Αquv ustaxonalarida laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkil etish texnologiyasi” fundamental ilmiy-tadqiqot izlanishlar bî‘yicha ishlar olib borilmoqda.

Ilmiy-tadqiqot ishlari samaradorligini oshirish maksadida kafedralarning moddiy-texnika bazasini kî‘chaytirish, jumladan kompyuter komplekti ajratish, internet tizimi kî‘lamini oshirish, xorijda chop etilayotgan ilmiy-ommabop nashrlar axborot resurs fondlari kafedralarda tashkil etish.

Samarali ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish jarayonida hamkorlik ishlarini kuchaytirish.

Umumiy î‘rta ta’lim va î‘rta mahsus kas-hunar ta’limi tizimida faoliyat olib boriyatga professor-î‘qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga samarali jalb etish masalalari kun tartibiga qiritilgan.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 1959-1960 o‘quv yilidan boshlab fizika-matematika fakulteti negizida umum texnika fanlari va mehnat ixtisosligi bo‘yicha o‘qituvchilarni tayyorlay boshladi va shu yili 1 sentyabrdan boshlab injener-pedagogika fakulteti tashkil topdi hamda fakultet qoshida bitta – “Mashinasozlik va metallar texnologiyasi“ ¬kafedrasi tashkil etildi.

Muhandislik pedagogika fakultetida dastlabki yillarda V. A. Mirbbaev, S. X. Irgashev, A. I. Vorobev, V.X.Abdukadirov, G. Raxman-Zade, S.A.Yuldashbekov va boshqalar faoliyat ko‘rsatdilar. Keyinchalik, 1964 yilda ular safini fakultet bitiruvchilari X. Xanjanov. U. Nishanaliev. A. Gafarov, D.Satibaldiev, Yu.Kaplun, A. Magdiev. B.Muxamedjanovlar to‘ldirdilar.

1962 yilda “Mashinasozlik va materiallar texnologiyasi» kafedrasi negizida “Ishlab chiqarish asoslari” va “Umum texnika fanlari” kafedralari tashkil topdi.

1964-1965 o‘quv yilidan boshlab Umum texnika fanlari va Mehnat ta’lim yo‘nalishlari bilan birga yangi Chizmachilik ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha mutaxassislar tayyorlana boshlandi.

1978 yilda fakultetda “Mehnat ta’limi metodikasi” kafedrasit ashkil etildi.

2011yilda fakultetda “Axborot texnologiyalari” kafedrasi tashkil etildi.

2015yilda esa fakultetda “Mehnat ta’limi va dizayn” kafedrasi tashkil etildi.

Hozirgi kunda fakultetda 60 dan ortiq professor-o‘qituvchilar talabalarga o‘zbilimlarini singdirib kelmokdalar. Bular fan doktori – professorlar U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, Sh.S.Sharipov, fan nomzodlariYa.U.Ismadiyarov, dots. D.U.Ergashev, prof. R.G.Isyanov, dotsent.S.A.Boltabaev, dotsent. O.A.Qo‘ysinov, dotsent. R.G.Mullaxmetov, S.Y.Axmadaliev, prof. B.K.Muxamedsaidov, dotsent.X.Z.Ismatullaeva, ,O.I.Avazbaev, dotsent R.Daminova va boshqalar ta’lim jarayonida ilg‘or pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanib mashg‘ulotlar olib borishmoqda.

Bugungi kunda “Axbrot texnologiyalari” kafedrasida 10 nafar professor o’qituvchilar asosiy shtatda faoliyat yuritib kelmoqdalar. Bular p.f.n. L.M.Nabiulina, f-m.f.n. S.A.Alibekov,Sh.Abdurahmonova, A.A.Xasanov, S.J.Murodov, O.Mamarajabov, R.Gatiyatullina, K.Mamatkarimov, Z.R.Bakiyeva, I.E.Sheina

Bugungi kunda fakultetda 4 ta bakalavr ta’lim yo‘nalishlarida: 5112100 – Mehnat ta’limi; 5111000 - Kasb ta’limi (5150900- Dizayn (liboslar dizayni); 5111000 - Kasb ta’limi (5330200 - Informatika va axborot texnologiyalari); 5111000 - Kasb ta’limi (5330400 - Kopyuter grafikasi va dizayn) hamda 5 ta magistratura mutaxassisliklari bo‘yicha 5A112100 – Mehnat ta’limi; 5A111001- Kasb ta’limi nazariaysi va metodikasi (dizayn)mutaxassisliklari bo‘yicha kadrlar tayyorlanmoqda.

Fakultet tasarrufida “Kasb ta’limimetodikasi”, “Mehnat ta’limi va dizayn”, “Axborot texnologiyalari” kafedralari faoliyat yuritmoqda.

12 noyabr 2016 yil, O`qilgan:12550

Xabar qoldirish

Agar Sizda universitetimiz faoliyati bo`yicha masalalar/muammolar,
ariza, shikoyat yoki takliflar bo`lsa
virtual qabulxona
orqali qoldirishingiz mumkin

Ushbu sahifa bo`yicha fikringizni esa quyida qoldirishingiz mumkinIsmi sharifingiz:

E-mail:

Fikringiz :
Ximoya kodini kiriting :


  • Pedagogikadan savol

    O`z pedagogik layoqati va pedagogik faoliyatini o`rganish va tahlil qilish o`qituvchi faoliyatida qanday o`zgarishlarga olib keladi?

    Javob: Kasbiy faoliyatida ijobiy o`zgarishlar, kasbdoshlar tomonidan tan olinish, pedagogik mahoratni ortishi

So`nggi yangiliklar

Foydali manbalar
Đĺéňčíă ÂÓÇîâ