|   library.tdpu.uz   |   majmua.tdpu.uz   |   eDarslik.tdpu.uz   |   asofaviy ta`lim   |   Pedagog   |   Ota-onalar uchun   |   Kirish   |      


Mamlakatimizda fan-texnika taraqqiyotining rivojlanishi 1957 yilda umumiy î‘rta ta’lim maktablarida politexnik ta’limni joriy qilish zaruriyatini keltirib chiqardi. Shundan kelib chiqqan xolda, î‘n yillik umumiy î‘rta ta’lim maktablarini politexnik ta’lim maktablariga aylantirishga qaror qilindi.


Kasb ta`limi fakulteti

Mamlakatimizda fan-texnika taraqqiyotining rivojlanishi 1957 yilda umumiy î‘rta ta’lim maktablarida politexnik ta’limni joriy qilish zaruriyatini keltirib chiqardi. Shundan kelib chiqqan xolda, î‘nyillik umumi yî‘rta ta’lim maktablarini politexnik ta’lim maktablariga aylantirishga qaror qilindi. Bu esa oliy pedagogika î‘quv yurtlari oldiga ushbu maktablarda umumtexnika va mehnat fanlaridan dars beradigan yuqori malakali î‘qituvchi kadrlar tayyorlashni asosiy vazifalardan biri qilib qî‘ydi. Bu vazifani amalga oshirish uchun 1957 yil Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika Institutida «Fizika va ishlab chiqarish asoslari» î‘qituvchisini tayyorlab berish uchun moddiy texnika bazani yaratishga kirishildi. 1957-59 yillarda, “Fizika” fakulteti qoshida mashinasozlik texnologiyasi laboratoriyasi, avtotraktor î‘quv xonasi, metallarga ishlov berish va duradgorlik ustaxonalari tashkil qilindi.

1959 yildan boshlab «2120-umumtexnika fanlari va mexnat î‘qituvchisi» - î‘quv rejasi tasdiqlandi va shu reja asosida î‘qituvchi – kadrlar tayyorlaydigan “Industrial-pedagogika” fakulteti tashkil qilindi. Bu davrda fakultetda faqat “Mashinasozlik va metallar texnologiyasi” kafedrasi faoliyat kî‘rsatgan. Kafedra mudiri bî‘lib, dotsent M.T. Toirxodjayev tayinlangan.

1959 yildan boshlab fakultet turli davrlarda «Injener - pedagogika», «Umum texnikafanlari», «Industrial-pedagogikasi» va xozirgi davrda «Kasb ta’limi» fakulteti deb nomlangan.

Turli davrlarda fakultetda quyidagi professor-î‘qituvchilar dekanlik vazifasini bajarganlar: 1959-1962 yillar dotsent G. Abdurashidov; 1962-1967 yillar dotsent D.N.Ganiyev; 1967-1974 yillar dotsent S.A.Xodjayev; 1974-1978 yillar dotsent M.T.Toirxodjayev; 1978-1980 yillar prof. U.N.Nishonaliyev; 1980-1986 yillar prof. A.Y.Yuldashev; 1986-1992 yillar prof. A.I.Vorobyev; 1992-1993 yillar dotsent M.S.Yaxyayev; 1993-1997 yillar dotsent A.R.Rasulmuxamedov; 1997-1998 yillar dotsent B.Xusanov; 1998-2008 yillar dotsentent N.A Muslimov; 2008-2010 yillar dotsent A.I. Avazboyev; 2010-2011 yildan dotsent V.N.Sattorov 2011 yildan boshlab dotsent Y.U.Ismadiyarov

Bugungi kunda fakultetda 5 ta bakalavr yî‘nalishlari hamda 3 ta magistratura mutaxassisliklari bî‘yicha kadrlar tayyorlanmoqda.

Ular quyidagilardir:

Bakalavriat yî‘nalishlari bî‘yicha

a) 5111000 – Kasb ta’limi(5112100 – Mehnat ta’limi)

b) 5111000 – Kasb ta’limi (5150900- Dizayn (Kostyum))

v) 5111000 - Kasb ta’limi(5330200-Informatika va axborot texnologiyalari)

g) 5111000 – Kasb ta’limi (5330400 –Kopyuter grafikasi va dizayn)

ĺ) 5110800 – Tasviriy san’at va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi

Magistratura mutaxassisliklari bî‘yicha

a) 5A112100 – Mehnat ta’limi

g) 5A 110802 – Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi

e) 5A111001-Kasb ta’limi nazariaysi va metodikasi (Informatika va axborot texnologiyalari)

î) 5A 110801 Tasviriy san’at va amaliy bezak san’ati

Hozirgi kunda fakultetda 60-dan ortiq professor-î‘qituvchilar talabalarga o’zlarining bilimlarini singdirib kelmokdalar. Shulardan 5 ta fan doctori va professorlar: U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, SH.S.Sharipov, O.Tolipov, S.S.Bulatov fan nomzodi, professorlardan Sh.K.Murodov, B.K.Muxamedsaidov 22-ta dotsentlar; P.O.Adilov, A.E.Parmonov, A.I.Usmonov, X.Z.Ismatullayeva, R.S.Shermuxamedov, D.U.Ergashev, S.S.Yaxyayev, Q.M.Abdullayeva, R.G.Mullaxmetov, S.A.Boltabayev, S.Y.Axmadaliyev, O.A.Qî‘ysinov, O.I.Avazbayev, F.S.Tî‘rabekov, A.Ahirboyev, R.Sh.Xalilov, A.Valiyev, M.Xalimov, Xorijiy OTMlari darajasi (PhD)ga ega bî‘lgan asosiy shtatda Avazbayev San’at Kamilovich professor-î‘qituvchisi va boshqa î‘qituvchilar ta’lim tarbiyaviy ishlar olib bormoqdalar.

Hozirgi paytda fakultet professor-î‘qituvchilari tomonidan 4 ta bakalavriat ta’lim yî‘nalishlarida va 4 magistratura mutaxassisligi bî‘yicha barcha fanlardan dars berilmoqdalar.

Fakultet qoshida bugungi kunda 5-ta kafedra faoliyat olib boriyapti:

“Mehnat ta’limi va dizayn”, “Muhandislik grafikasi va uni o’qitish metodikasi”, “Tasviriy san’at va uni o’qitish metodikasi”, “Kasb ta’limi metodikasi”, “Axborot tehnologiyalari” Kafedralar umumiy î‘rta, î‘rta maxsus, kasb – hunar ta’limi muassasalari bilan hamkorlik ish rejasi ishlab chiqilgan va tasdiqlangan hamda shu reja asosida akademik litsey, kasb – hunar kollejlari va umumiy î‘rta ta’lim muassasalari bilan amalda 23 dan ortiq hamkorlik shartnomalar tuzilgan.

Kafedralarning professor-î‘qituvchilari tomnidan kasb-hunar kollejlari uchun darsliklar va î‘quv qî‘llanmalar yaratilmoqda.

Oliy ta’lim, fan va ishlab chiqarishning innovatsion korporativ hamkorligini tashkil etish bî‘yicha kafedrada tadbirlar rejasi tuzildi. Kafedralarda ilmiy tadqiqot ishlarini modernizatsiyalashni tashkil qilish bî‘yicha chora tadbirlar rejasi tuzildi va reja asosida faoliyat olib borilmoqda.

Xozirgi kunda kafedralarda vazirlikning 2012-2014 yillarga mî‘ljallangan amaliy tadqiqotlar davlat ilmiy-texnika dasturi doirasidaVazirlikning 2012-2014 yillarga 1-148 raqamli «Kasb ta’limi mazmunini modernizatsiyalash asosida î‘qituvchilar kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi» mavzusidagi loyiha va “Αquv ustaxonalarida laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkil etish texnologiyasi” fundamental ilmiy-tadqiqot izlanishlar bî‘yicha ishlar olib borilmoqda.

Ilmiy-tadqiqot ishlari samaradorligini oshirish maksadida kafedralarning moddiy-texnika bazasini kî‘chaytirish, jumladan kompyuter komplekti ajratish, internet tizimi kî‘lamini oshirish, xorijda chop etilayotgan ilmiy-ommabop nashrlar axborot resurs fondlari kafedralarda tashkil etish.

Samarali ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish jarayonida hamkorlik ishlarini kuchaytirish.

Umumiy î‘rta ta’lim va î‘rta mahsus kas-hunar ta’limi tizimida faoliyat olib boriyatga professor-î‘qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga samarali jalb etish masalalari kun tartibiga qiritilgan.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 1959-1960 o‘quv yilidan boshlab fizika-matematika fakulteti negizida umum texnika fanlari va mehnat ixtisosligi bo‘yicha o‘qituvchilarni tayyorlay boshladi va shu yili 1 sentyabrdan boshlab injener-pedagogika fakulteti tashkil topdi hamda fakultet qoshida bitta – “Mashinasozlik va metallar texnologiyasi“ ¬kafedrasi tashkil etildi.

Muhandislik pedagogika fakultetida dastlabki yillarda V. A. Mirbbaev, S. X. Irgashev, A. I. Vorobev, V.X.Abdukadirov, G. Raxman-Zade, S.A.Yuldashbekov va boshqalar faoliyat ko‘rsatdilar. Keyinchalik, 1964 yilda ular safini fakultet bitiruvchilari X. Xanjanov. U. Nishanaliev. A. Gafarov, D.Satibaldiev, Yu.Kaplun, A. Magdiev. B.Muxamedjanovlar to‘ldirdilar.

1962 yilda “Mashinasozlik va materiallar texnologiyasi» kafedrasi negizida “Ishlab chiqarish asoslari” va “Umum texnika fanlari” kafedralari tashkil topdi.

1964-1965 o‘quv yilidan boshlab Umum texnika fanlari va Mehnat ta’lim yo‘nalishlari bilan birga yangi Chizmachilik ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha mutaxassislar tayyorlana boshlandi.

1978 yilda fakultetda “Mehnat ta’limi metodikasi” kafedrasit ashkil etildi.

2011yilda fakultetda “Axborot texnologiyalari” kafedrasi tashkil etildi.

2015yilda esa fakultetda “Mehnat ta’limi va dizayn” kafedrasi tashkil etildi.

Hozirgi kunda fakultetda 60 dan ortiq professor-o‘qituvchilar talabalarga o‘zbilimlarini singdirib kelmokdalar. Bular fan doktori – professorlar U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, Sh.S.Sharipov, fan nomzodlariYa.U.Ismadiyarov, dots. D.U.Ergashev, prof. R.G.Isyanov, dotsent.S.A.Boltabaev, dotsent. O.A.Qo‘ysinov, dotsent. R.G.Mullaxmetov, S.Y.Axmadaliev, prof. B.K.Muxamedsaidov, dotsent.X.Z.Ismatullaeva, ,O.I.Avazbaev, dotsent R.Daminova va boshqalar ta’lim jarayonida ilg‘or pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanib mashg‘ulotlar olib borishmoqda.

Bugungi kunda “Axbrot texnologiyalari” kafedrasida 10 nafar professor o’qituvchilar asosiy shtatda faoliyat yuritib kelmoqdalar. Bular p.f.n. L.M.Nabiulina, f-m.f.n. S.A.Alibekov,Sh.Abdurahmonova, A.A.Xasanov, S.J.Murodov, O.Mamarajabov, R.Gatiyatullina, K.Mamatkarimov, Z.R.Bakiyeva, I.E.Sheina

Bugungi kunda fakultetda 4 ta bakalavr ta’lim yo‘nalishlarida: 5112100 – Mehnat ta’limi; 5111000 - Kasb ta’limi (5150900- Dizayn (liboslar dizayni); 5111000 - Kasb ta’limi (5330200 - Informatika va axborot texnologiyalari); 5111000 - Kasb ta’limi (5330400 - Kopyuter grafikasi va dizayn) hamda 5 ta magistratura mutaxassisliklari bo‘yicha 5A112100 – Mehnat ta’limi; 5A111001- Kasb ta’limi nazariaysi va metodikasi (dizayn)mutaxassisliklari bo‘yicha kadrlar tayyorlanmoqda.

Fakultet tasarrufida “Kasb ta’limimetodikasi”, “Mehnat ta’limi va dizayn”, “Axborot texnologiyalari” kafedralari faoliyat yuritmoqda.

12 noyabr 2016 yil, O`qilgan:15285

“Kasb ta’limi metodikasi” kafedrasi

19 dekabr 2016 yil

«Kasb ta’limi metodikasi» kafedrasi 1980 yilda «Mehnat ta’lim î‘qitish metodikasi» nomi bilan tashkil etilgan. Kafedraning tashkil qilinishidan asosiy kî‘zlangan maqsad umumiy î‘rta va kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun malakali pedagog kadrlar tayyorlashni ta’minlash, mehnat va kasb ta’limi sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish, umumiy î‘rta va kasb-hunar ta’lim tizimi uchun î‘quv-metodik tavsiyalar, darslik va î‘quv qî‘llanmalar yaratishdan iborat.

Tasviriy san’at va uni î‘qitish metodikasi kafedrasi

19 dekabr 2016 yil

Kafedra 1955 yilda tashkil topgan. Hozirgi kunda kafedrada 13 ta professor- o‘qituvchilar faol ko‘rsatishmokda. Shulardan 1 nafar pedagogika fanlari doktori, 3 ta pedagogika fanlari nomzodi, 4 ta dotsent, 3 ta kata o‘kituvchi, 5 ta o‘kituvchi. 4 nafar kafedra a’zosi O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi ijodkorlar uyushmasining a’zolari hisoblanadi. Kafedraning ilmiy salohiyati 40,6% ni tashkil etadi.

“Muhandislik grafikasi va uni o'qitish metodikasi” kafedrasi

20 dekabr 2016 yil

«Chizma geometriya, chizmachilik va uni î‘qitish metodikasi” kafedrasi 1955 yilda fizika-matematika fakulteti tarkibida tashkil qilindi.

Axborot texnologiyalari kafedrasi

16 oktyabr 2015 yil

Nizomiy nomidagi TDPU ilmiy kengashining 2012 yil 29 avgustdagi
1/3.1-sonli qarori ijrosi va 10.09.2012 yil Nizomiy nomidagi TDPU 478- raqamli buyrug‘i bilan Kasb-ta’limi fakultetida «Axborot texnologiyalari» kafedrasi tashkil etilgan.

Mehnat ta’limi va dizayn kafedrasi

16 oktyabr 2015 yil

Mehnat ta’limi va dizayn kafedrasi 2015 yil universitet rektorining 8 aprel 2015 yildagi 170-u sonli bo‘yrug‘i asosida ikkita Umumtexnika fanlari va Ishlab chiqarish texnologiyalari kafedralari negizida birlashgan xolda tashqil etildi.

Fakultet yangiliklari

16 yanvar 2017 yil

M.Boymetov o‘z so‘zida Milliy armiyamiz-yoshlarimiz qalbida sadokat, jasorat, matonat, tuyg‘ularini mustaxkamlovchi xayot maktabidir, “Vatanni ximoya qilish-sharafli, oliyjanob va ma’suliyatli burchdir, mamlakatimiz qudratli armiyasi yurtimiz tinchligi va osoyishtaligi ramzidir shunday ekan biz ularni bugungi sana bilan tabriklaymiz deb o‘z so‘zini yakunladi.

To'garak mashg'ulotlari

10 noyabr 2016 yil

Nizomiy nomidagi TDPU Kasb ta’limi fakulteti «Mehnat ta’limi va dizayn» kafedrasida to'garak mashg'ulotlari olib borilmoqda

Olmazor yengil sanoat kasb-hunar kollejida malakaviy pedagogik amaliyotni boshladik.

11 fevral 2017 yil

Dunyoda bo`lmasa muallim agar,
Hayot ham bo`lmasdi, g`o`zal bu qadar. (A.Jomiy)

Nizomiy nomidagi TDPU “Kasb ta’limi” fakulteti talabalari ishtirokida universitetga qarashli 5-sonli talabalar turar joyida Alisher Navoiy tavalludiga bag‘ishlangan tadbir bo'lib o'tdi.

15 fevral 2017 yil

2017 yil 10 fevral kuni 5-sonli talabalar turar joyida “Axborot texnologiyalari” kafedrasi tomonidan fakultet talabalari o‘rtasida so‘z mulkining sultoni Alisher Navoiy tavalludining 576 yilligi munosabati bilan tadbir bo‘lib o‘tdi.

Nizomiy nomidagi TDPU “Kasb ta’limi” fakultetida 9 fevral Alisher Navoiy tavalludiga bag‘ishlangan tadbir bo'lib o'tdi.

15 fevral 2017 yil

Davrlar o‘tadi, masofa ortar,
Yurakka yaqinlab boradi bu nom.
Har lahza hikmati yodimni tortar,
Navoiy yodi-la yashaymiz mudom.

Nizomiy nomidagi TDPU “Kasb ta’limi” fakul’teti Tasviriy san’at va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi dotsenti Nozim Xamidovich Tolipovni tavallud kuni o‘tkazildi

16 fevral 2017 yil

Nozim Xamidovich uzoq yillardan beri universitetda faoliyat yuritib kelmoqda fakultet jamoasi Nozim Xamidovichga uzoq umr, sog‘liq va salomatlik, farzandlar kamolini ko‘rib yurishni tilab yana bir bor muborakbod etishdi.

Nizomiy nomidagi TDPU ga qarashli 10-sonli talabalar turar joyida Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud topgan kun munosabati bilan “Boburxonlik” kechasi o‘tkazildi.

16 fevral 2017 yil

Har kimki vafo qilsa,vafo topqusidur,
Har kimki jafo qilsa jafo topqusidur.
Yaxshi kishi ko’rmagay yomonlig‘ hargiz,
Har kimki yomon bo’lsa,jazo topqusidur.

Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 534 yilligi munosabati bilan tadbir bo‘lib o‘tdi.

17 fevral 2017 yil

2017 yil 15 fevral kuni “Kasb ta’limi” fakulteti anjumanlar zalida Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 534 yilligi munosabati bilan reja asosida fakultet ARM bilan hamkorlikda tadbir tashkil etildi.

“Kasb ta’limi” fakultetida Ota-onalar bilan uchrashuv kuni o‘tkazildi.

20 fevral 2017 yil

2017 yil 18 fevral kuni “Kasb ta’limi” fakultetida reja asosida talabalarning Ota-onalari bilan uchrashuv kuni bo‘lib o‘tdi.

Nizomiy nomidagi TDPU «Kasb ta’limi» fakultetida ijodiy ishlar ko‘rgazmasi bo‘lib o‘tdi.

22 fevral 2017 yil

Nizomiy nomidagi TDPU «Kasb ta’limi» fakultetida
“Mexnat ta’limi va dizayn” kafedrasiga qarashli “Kostyum tarixi”, “Chizma tasvir” va “Rang tasvir”, “Loyihalash” fanlarining ijodiy ishlar ko‘rgazmasi bo‘lib o‘tdi.

“Jinoyatchilikni odini olish va xuquqiy savodxonlikni oshirish” mavzusida davra suxbati o'tkazildi.

24 fevral 2017 yil

Nizomiy nomidagi TDPU “Kasb ta’limi” fakultetida ichki ishlar xodimlari tomonidan “Jinoyatchilikni odini olish va xuquqiy savodxonlikni oshirish” mavzusida davra suxbati o'tkazildi.

Toshkent sanoat va servis kasb-hunar kollejida malakaviy pedagogik amaliyotni boshladik.

27 fevral 2017 yil

Bizda amaliyotning birinchi kunidanoq o`qituvchilik kasbiga qiziqishimiz yanada ortdi.

“Farzandlarimizda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish” mavzusiga bag‘ishlangan dasturda G‘ulomova Nozima Xotamovna ishtirok etdi.

1 mart 2017 yil

Nizomiy nomidagi TDPU “Kasb ta’limi” fakulteti “Muhandislik grafikasi va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi” katta o‘qituvchisi G‘ulomova Nozima Xotamovna Mahalla telekanalining “Farzandlarimizda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish” nomli dasturda ishtirok etdi.

“Kasb ta’limi” fakulteti Xotin-qizlar qo‘mitasi raisi boshchiligida O‘zbekiston xalq shoirasi Zulfiya tavallud topgan kun munosabati bilan shoira xaykali poyiga gul qo‘yish marosimida ishtirok etishdi

2 mart 2017 yil

Dizayn ta’lim yo‘nalishi D-101 guruh talabalari tomonidan 1 mart O‘zbek xalqining sevimli shoirasi, taniqli jamoat arbobi Zulfiya Isroilova tavallud kuni munosabati bilan shoira xaykali poyiga gul qo‘yish marosimida ishtirok etishdi.

O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha harakatlar strategiyasi muxokamasi bo‘lib o‘tdi.

16 mart 2017 yil

“Kasb ta’limi” fakultetida 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha harakatlar strategiyasi
muxokamasi bo‘lib o‘tdi.

“Kasb ta’limi” fakulteti “Muhandislik grafikasi va uni o’qitish metodikasi” kafedrasi dotsent va boshqalar tashakkurnoma bilan taqdirlandi.

28 mart 2017 yil

“Kasb ta’limi” fakulteti “Muhandislik grafikasi va uni o’qitish metodikasi” kafedrasi dotsent v.b. Gulomova Nozima Xotamovna tashakkurnoma bilan taqdirlandi.

Gulomova Nozima Xotamovna “FAXRIY YORLIQ” bilan taqdirlandi.

28 mart 2017 yil

Kasb ta’limi fakulteti "Muhandislik grafikasi va uni o’qitish metodikasi" kafedrasi dotsent v.b. N.X.Gulomova Toshkent shahar Chilonzor tumani “BARKAMOL AVLOD” bolalar markazining “Shodlik” to’garagida “Navro’z bayrami”ga bag’ishlangan tadbirda faol qatnashib,
“FAXRIY YORLIQ” bilan taqdirlandi.

“Xush kelding o‘lkamga, Navro‘z”

4 aprel 2017 yil

Nizomiy nomidagi TDPU “Kasb ta’limi” fakulteti jamoasi
“Xush kelding o‘lkamga, Navro‘z” bayram saylida ishtirok etdi.

“Buyuk bobokalonimiz Amir Temurni eslab” deb nomlangan davra suxbati o‘tkazildi.

13 aprel 2017 yil

Nizomiy nomidagi TDPU “Kasb ta’limi” fakultetida
Amir Temur tavalludining 681 yilligiga bag‘ishlangan
“Buyuk bobokalonimiz Amir Temurni eslab” deb nomlangan davra suxbati o‘tkazildi.

Tasviriy va amaliy san’at festivali

19 aprel 2017 yil

Nizomiy nomidagi TDPU “Kasb ta’limi” fakulteti
“Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari” yili munosabati bilan o‘tkazilayotgan Tasviriy va amaliy san’at festivali birinchi kun ochilish marosimida faol ishtirok etdi.

“KXK bitiruvchilarini oliy-o‘quv yurtiga jalb qilish bo‘yicha kasbga yo‘naltirish masalasi” mavzusidagi seminar-trening

19 aprel 2017 yil

Nizomiy nomidagi TDPU Kasb ta’limi fakulteti “Kasb ta’limi metodikasi” kafedrasi dotsenti A.I.Avazboyev tomonidan Yunusobod kompyuter texnologiyalari KXK da 2017 yil14 aprelda “KXK bitiruvchi kurs o‘quvchilarini oliy-o‘quv yurtiga jalb qilish bo‘yicha kasbga yo‘naltirish masalasi”mavzusida seminar-trening o‘tkazildi.

Tasviriy va amaliy san’at festivali

21 aprel 2017 yil

2017 yil 20 aprel kuni “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari” yiliga bag‘ishlab Toshkentda Tasviriy va amaliy san’at festivalining uchinchi kunida fakultet professor-o‘qituvchilar hamda talabalar maxorat darslarida faol ishtirok etishdi.

O'zbegim liboslari milliyligimiz ko'rki

21 aprel 2017 yil

2017 yil 20 aprel kuni “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari” yiliga bag‘ishlab Toshkentda Tasviriy va amaliy san’at festivalining uchinchi kunida fakultet professor-o‘qituvchilar hamda talabalar liboslar dizayni ko‘rgazmasida faol ishtirok etishdi.

Tasviriy va amaliy san’at festivali to‘rtinchi ijodiy kuni

24 aprel 2017 yil

2017 yil 21 aprel kuni “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari” yiliga bag‘ishlab Toshkentda Tasviriy va amaliy san’at festivalining to‘rtinchi kunida fakultet kafedra mudirlari, professor-o‘qituvchilari hamda talabalari faol ishtirok etishdi.

Tasviriy va amaliy san’at festivalining yakuni

25 aprel 2017 yil

Festivalni yakuniy so‘zida Akmal Nur tomonidan fakultet professor-o‘qituvchilar va talabalarni O‘zbekiston Badiiy Akademiya diplomi bilan taqdirladi.

“Baxor-fasllar kelinchagi”

26 aprel 2017 yil

“Kasb ta’limi” fakulteti “Tasviriy san’at va uni o‘qitish metodikasi” kafedrasining katta o‘qituvchisi D.J.Tulanova Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 44-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabida “Baxor-fasllar kelinchagi” mavzusidagi bayram tadbirida faol ishtirok etdi

“Maxorat darslari” tashkil etildi

29 aprel 2017 yil

“Kasb ta’limi” fakulteti Tasviriy san’at va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi katta o‘qituvchisi Dilnoza Tulanova tomonidan Zangiota tumanidagi 44- umumiy o‘rta ta’lim maktabida “Maxorat darslari” tashkil etildi

“Kitob-bilim bulog‘i”

5 may 2017 yil

“Kasb ta’limi” fakulteti Tasviriy san’at va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi hamkorligida “Kitob-bilim bulog‘i” mavzusida davra suxbati bo‘lib o‘tdi.

Favvoralar kuni

5 may 2017 yil

“Kasb ta’limi” fakulteti professor-o‘qituvchilari va talabalari 1 may favvoralar kunida faol ishtirok etishdi.

Pedagogik amaliyotga bag‘ishlangan yakuniy anjuman

10 may 2017 yil

Kasb ta’limi” fakulteti “Tasviriy san’at va muhadislik grafikasi” ta’lim yo‘nalishi talabalarining malakaviy pedagogik amaliyotiga bag‘ishlangan yakuniy anjuman o‘tkazildi.

“Barkamol avlod” bolalar ijodiyoti festival-tanlovi o‘tkazildi

10 may 2017 yil

2017 yil 4 may kuni “Barkamol avlod” bolalar ijodiyoti festival-tanlovi o‘tkazildi

“Inson qadri ulug‘, xotirasi abadiydir”

10 may 2017 yil

“Kasb ta’limi” fakultetida 9 may “Xotira va qadrlash kuniga bag‘ishlab” “Inson qadri ulug‘, xotirasi abadiydir”
mavzusidagi tadbir bo‘lib o‘tdi.

Maxorat darsi

10 may 2017 yil

2017 yil 3 may kuni “Kasb ta’limi” fakulteti Tasviriy san’at va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi professor-o‘qituvchilari amaliy mashg‘ulotni yanada maroqli va qiziqarli o‘tishida o‘z xissalarini qo‘shdilar.

“Terorizm va odam savdosi chegara, xudud tanlamaydi”

15 may 2017 yil

“Kasb ta’limi” fakultetida Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan “Terorizm va Odam savdosi chegara, xudud tanlamaydi” mavzusida davra suxbati tashkil etildi.

“Shaxmat shashka” musobaqasi

20 may 2017 yil

“Kasb ta’limi” fakulteti "Tasviriy san’at va uni o‘qitish metodikasi" kafedrasi tomonidan
“Shaxmat shashka” musobaqasi o‘tkazildi

Xabar qoldirish

Agar Sizda universitetimiz faoliyati bo`yicha masalalar/muammolar,
ariza, shikoyat yoki takliflar bo`lsa
virtual qabulxona
orqali qoldirishingiz mumkin

Ushbu sahifa bo`yicha fikringizni esa quyida qoldirishingiz mumkinIsmi sharifingiz:

E-mail:

Fikringiz :
Ximoya kodini kiriting :


  • Pedagogikadan savol

    Didaktik evristika ……ga asoslangan

    Javob: Sokrat metodi va maevtika.

So`nggi yangiliklar

Foydali manbalar
Đĺéňčíă ÂÓÇîâ
Bizning loyihalar