|   library.tdpu.uz   |   majmua.tdpu.uz   |   eDarslik.tdpu.uz   |   asofaviy ta`lim   |   Pedagog   |   Ota-onalar uchun   |   Kirish   |      


Xodimlar bo`limi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika instituti 1935 yilda tashkil etilgan bî‘lib, 1998 yilda Toshkent davlat pedagogika universiteti maqomi berilgan. Universitet tashkil topganidan buyon xodimlar bî‘limi faoliyat kî‘rsatib kelmoqda.

Xodimlar bî‘limi universitetning mustaqil tarkibiy qismi hisoblanib, Αzbekiston Respublikasi “Ta’lim tî‘g‘risida”gi Qonuniga, “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”ga, “Oliy ta’lim tî‘g‘risida”gi Nizom, universitet ustavi, mehnat qonunchiligi bî‘yicha meyoriy-huquqiy hujjatlar, rektor buyruqlari va kî‘rsatmalari hamda î‘z Nizomiga amal qilgan holda faoliyat yuritadi.

Bî‘lim negizida “Professor-î‘qituvchilar bilan ishlash”, “Ma’muriy xodimlar bilan ishlash”, “Talabalar bilan ishlash”, “Diplom-sertifikatlar berish” sektorlari faoliyat yuritib kelmoqda.

Bî‘lim bevosita universitet rektoriga bî‘ysunadi va unga rektor tomonidan tayinlanadigan bî‘lim boshlig‘i rahbarlik qiladi. Hozirgi kunda xodimlar bî‘limiga Gulyamov Djaxangir Raxmatullayevich rahbarlik qilmoqda. Bundan tashqari bî‘limda katta inspektorlar Qodirov Maxmudjon Muxammadjonovich, Djurayeva Fotima Matvaliyevna, Yoqubov Akmal Foziljonovich, Almatova Nasiba Rahmatovna, inspektorlar Asamova Muxtaram Muxitdin qizi, Aripova Gulchehra Mairzaxamidovna, Mamadaliyeva Guli Sharipovna, Karimova Sevara Abdullayevna, Zohidova Mohira Abduqaxxor qizi, î‘z mehnat faoliyatlarini olib bormoqdalar.

“Professor-î‘qituvchilar bilan ishlash” sektori.

Bugungi kunda universitetda 10 ta fakultet, 1 ta magistratura bo‘limi mavjud bî‘lib, ular tarkibida 48 ta kafedra faoliyat kî‘rsatmoqda. Ushbu kafedralardagi professor-î‘qituvchilarning jami soni 629 nafarni tashkil etib, shulardan 26 nafari fan doktorlari va professorlar, 194 nafari fan nomzodlari va dotsentlar, 131 nafari katta î‘qituvchilar hamda 278 nafari î‘qituvchilardir. Sektorda yuqorida qayd etilgan professor-î‘qituvchilarning barchasiga xizmat kî‘rsatib, ularning hujjatlarini rasmiylashtirish bilan shug‘ullanadi. Bundan tashqari sektor quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

- Professor-î‘qituvchilarning mehnatga oid munosabatlar bilan bog‘liq (ishga qabul qilish, mehnat shartnomasini bekor qilish, lavozimdan lavozimga î‘tkazish, mehnat ta’tili berish va boshqalar) meyoriy hujjatlari (rektor buyruqlari, farmoyishlari va h.k.) ni hamda ularga tegishli shaxsiy hujjatlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirish;

- professor-î‘qituvchilar va universitet rektori î‘rtasidagi mehnatga oid munosabatlarda î‘zgarish bî‘lgan taqdirda (ishga qabul qilish, mehnat shartnomasini bekor qilish, shartnoma muddatini uzaytirish, lavozimdan lavozimga yoki boshqa ishga î‘tkazish va h.k.) tegishli buyruqlarga asosan mehnat daftarchalariga î‘zgartirishlar kiritish;

- universitet nomenklaturasiga kiruvchi rahbar xodimlar zaxirasini shakllantirish va undan foydalanish borasida takliflar berish;

- kafedralardagi mavjud bî‘sh (vakant) lavozimlarga ishga kirishni xohlagan nomzodlar uchun belgilangan tartibda matbuot orqali tanlov e’lon qilish;

- pensiya yoshiga yetgan professor-î‘qituvchilarning qonun hujjatlariga muvofiq pensiyaga chiqishi uchun zarur hujjatlarini rasmiylashtirishga kî‘maklashish;

- universitet professor-î‘qituvchilari, fakultet dekanlari va dekan muovinlarining Davlat attestatsiyasini tashkil etishda kî‘maklashish;

- universitet professor-î‘qituvchilarini vazirlik va tarmoq mukofotlari bilan taqdirlash ishlarini tashkil etish;

- universitet rektoriga professor-î‘qituvchilar tarkibi, ularning mehnat intizomi, ta’lim berish sifatini yaxshilash hamda ular qî‘nimsizligining oldini olish yuzasidan takliflar tayyorlash va taqdim etish;

- professor-î‘qituvchilarning mehnatga oid munosabatlar bilan bog‘liq (ishga qabul qilish, mehnat shartnomasini bekor qilish, lavozimdan lavozimga î‘tkazish, mehnat ta’tili berish va boshqalar) meyoriy hujjatlari va shaxsiy hujjatlarini belgilangan tartibda saqlash;

- xodimlar bî‘limida saqlanayotgan professor-î‘qituvchilarga oid barcha meyoriy va shaxsiy hujjatlarni î‘rnatilgan tartibda dalolatnoma tuzish orqali universitet arxiviga topshirish.

“Ma’muriy xodimlar bilan ishlash” sektori.

Universitetda Αquv-uslubiy boshqarma, Fan va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bî‘limi, Ichki nazorat va monitoring bî‘limi, Birinchi bî‘lim, Ikkinchi bî‘lim, Ta’minot bî‘limi, Ma’naviyat va ma’rifat bî‘limi, Xodimlar bî‘limi, Reja-moliya bî‘limi, Tahrir va nashr bî‘limi, Αquv ta’lim zahiralarini joriy etish va dasturiy ta’minot bî‘limi, Texnik foydalanish va xî‘jalik bî‘limi, Xalqaro aloqalar bî‘limi, Marketing bî‘limi, Magistratura bî‘limlari mavjud. Bundan tashqari Αrta maxsus, kasb-hunar ta’lim muassasalari xodimlarining malakasini oshirish, axborot-resurs markazlari va buxgalteriya faoliyat kî‘rsatayotgan bî‘lib, ularda mehnat qilayotgan xodimlar soni 650 nafarni tashkil etadi.

Sektor yuqoridagi bî‘limlarda ishlayotgan xodimlarning hujjatlarini rasmiylashtirish bilan shug‘ullanadi. Shuningdek, u quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

- Ma’muriy-xodimlarning mehnatga oid munosabatlar bilan bog‘liq (ishga qabul qilish, mehnat shartnomasini bekor qilish, lavozimdan lavozimga î‘tkazish, mehnat ta’tili berish va boshqalar) meyoriy hujjatlari (rektor buyruqlari, farmoyishlari va h.k.)ni hamda ularga tegishli shaxsiy hujjatlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirish;

- Ma’muriy-xodimlar va universitet rektori î‘rtasidagi mehnatga oid munosabatlarda î‘zgarish bî‘lgan taqdirda (ishga qabul qilish, mehnat shartnomasini bekor qilish, shartnoma muddatini uzaytirish, lavozimdan lavozimga yoki boshqa ishga î‘tkazish va h.k.) tegishli buyruqlarga asosan mehnat daftarchalariga î‘zgartirishlar kiritish;

- Bî‘limlar va universitet binolaridagi shtatlar soni, ma’muriy-xodimlarning ish sifati, î‘z vazifasiga bî‘lgan mas’uliyatini muntazam î‘rganib borish;

- Universitet nomenklaturasiga kiruvchi xodimlar zaxirasini shakllantirish va undan foydalanish borasida takliflar berish;

- Pensiya yoshiga yetgan ma’muriy-xodimlarning qonun hujjatlariga muvofiq pensiyaga chiqishi uchun zarur hujjatlarini rasmiylashtirishga kî‘maklashish;

- Universitet ma’muriy-xodimlarni vazirlik va tarmoq mukofotlari bilan taqdirlash ishlarini tashkil etish;

- Universitet rektoriga ma’muriy-xodimlar tarkibi, ularning mehnat intizomi, ish sifatini yaxshilash yuzasidan takliflar tayyorlash va taqdim etish;

- Ma’muriy-xodimlarning mehnatga oid munosabatlar bilan bog‘liq (ishga qabul qilish, mehnat shartnomasini bekor qilish, lavozimdan lavozimga î‘tkazish, mehnat ta’tili berish va boshqalar) meyoriy hujjatlari va shaxsiy hujjatlarini belgilangan tartibda saqlash;

- Xodimlar bî‘limida saqlanayotgan ma’muriy-xodimlarga oid barcha meyoriy va shaxsiy hujjatlarni î‘rnatilgan tartibda dalolatnoma tuzish orqali universitet arxiviga topshirish.

“Talabalar bilan ishlash” sektori.

Hozirgi kunda universitetda 2015 yil sentyabr holatiga kî‘ra, bakalavriatura bosqichida 7100 nafar, magistratura bosqichida 203 nafar, ikkinchi mutaxassislik asosida esa 34 nafar talabalar tahsil olishmoqda.

Sektor ushbu talabalarning hujjatlarini rasmiylashtirish bî‘yicha quyidagi vazifalarni amalga oshirib kelmoqda:

- Talabalarga oid buyruqlarning loyihalarini hamda ularning shaxsiy hujjatlarini rasmiylashtirish;

- 2015/2016 î‘quv yilida talabalar safiga qabul qilingan abituriyentlarning shaxsiy hujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish hamda saqlash;

- 2015/2016 î‘quv yili yakuni bî‘yicha universitetning bakalavr va magistratura talabalari kontingenti bî‘yicha ma’lumotnoma tayyorlash;

- 2015/2016 î‘quv yilida tegishli buyruq asosida talabalar safiga qabul qilingan abituriyentlarning reyting daftarchalari va talabalik guvohnomalari raqamlarini berish;

- Boshqa oliy î‘quv yurtiga î‘qishi kî‘chirilgan yoki universitetdan chetlashtirilgan talabalarning hujjatlarini rasmiylashtirish (akademik ma’lumotnomalar va h.k.) va ularga taqdim etish;

- Rasmiylashtirib berilgan akademik ma’lumotnomalar hisobotini yuritish;

- Turli davlat organlari, korxona, muassasa va tashkilotlardan kelgan sî‘rovnomalarga javob xatlari tayyorlash va jî‘natish;

- Talabalikka qabul qilingunga qadar ochilgan bakalavr va magistratura talabalarining mehnat daftarchalariga universitetda tahsil olganligi tî‘g‘risida tegishli yozuvlar kiritish;

- 2015/2016 î‘quv yili bakalavr va magistratura talabalariga shaxsiy hujjatlarida saqlanayotgan shaxodatnoma yoki diplomlar (ularning ilovalari)ni belgilangan tartibda taqdim etish;

- Xodimlar bî‘limida saqlanayotgan talabalarga oid barcha hujjatlarni î‘rnatilgan tartibda 10 yil davomida saqlash hamda dalolatnoma tuzish orqali universitet arxiviga topshirish.

“Diplom-sertifikatlarni berish” sektori.

Universitetni har yili 2138 dan ortiq bakalavrlar, 170 dan ortiq magistrlar bitirib, î‘z ta’lim yî‘nalishlari va mutaxassisliklari bî‘yicha diplomlarga ega bî‘lmoqdalar. Bundan tashqari universitet qoshida tashkil etilgan markazlarda minglab oliy ta’lim tizimida, shuningdek î‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi hamda xalq ta’limi tizimida faoliyat kî‘rsatayotgan pedagog kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash kurslarida tahsil olib, imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan î‘qituvchilarning sertifikatlarini î‘z vaqtida rasmiylashtirib tarqatish ishlarini izchillik bilan yî‘lga qî‘yishda ushbu shî‘baning xizmatlari katta bî‘lmoqda. Sektor quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

- Universitetdagi malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslarining diplomlari va sertifikatlarini yozish va tarqatish;

- Bitiruvchi talabalarga berilgan diplomlar va sertifikatlarning haqiqiyligini tasdiqlash hamda bitiruvchilarga oid boshqa ma’lumotlarga aniqlik kiritish yuzasidan turli davlat organlari, korxona, muassasa va tashkilotlardan kelgan sî‘rovnomalarga javob xatlari tayyorlash va jî‘natish;

- Bitiruvchilar tomonidan yî‘qotib qî‘yilgan yoki yaroqsiz holga keltirilgan diplom (ularning ilovalari) va sertifikatlarning dublikatlarini rektor buyruqlari asosida rasmiylashtirib berish;

- Bitiruvchi talabalar tomonidan olib ketilmagan diplomlar (ularning ilovalari) va sertifikatlarni î‘rnatilgan tartibda saqlash;

- 2015/2016 î‘quv yili bitiruvchi bakalavr va magistratura talabalariga rasmiylashtirib berilishi lozim bî‘lgan diplomlar (ularning ilovalari) blanklarini ΑzR Oliy va î‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limini rivojlantirish markazidan olib kelish;

- Bitiruvchi bakalavr va magistratura talabalarining diplomlari (ularning ilovalari) ni kolligraf mutaxassislarni jalb etgan holda rasmiylashtirish va tarqatish;

- 2015/2016 î‘quv yili yakuniga kî‘ra, bitiruvchi talabalarga rasmiylashtirib berilgan diplomlar (ularning ilovalari) blanklari, universitet xodimlar bî‘limida saqlanayotgan qoldiq blanklar haqida hisobot tayyorlash hamda uni kelgusi yil bitiruvchilari uchun buyurtma bilan birgalikda ΑzR Oliy va î‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limini rivojlantirish markaziga taqdim etish;

- Rasmiylashtirish jarayonida buzilgan diplom blanklarini dalolatnoma tuzish orqali rî‘yxatdan chiqarish va yî‘q qilish.

Tel: 255-68-70, 255-50-79

Elektron pochta: m.m.qodirov@mail.ru

15 sentabr 2015 yil, O`qilgan:8147

Xabar qoldirish

Agar Sizda universitetimiz faoliyati bo`yicha masalalar/muammolar,
ariza, shikoyat yoki takliflar bo`lsa
virtual qabulxona
orqali qoldirishingiz mumkin

Ushbu sahifa bo`yicha fikringizni esa quyida qoldirishingiz mumkinIsmi sharifingiz:

E-mail:

Fikringiz :
Ximoya kodini kiriting :
  • Xodimlar bo`limi  • Pedagogikadan savol

    Shaxsning barkamolligini ta`minlovchi manbalarni toping.

    Javob: Xalqimizning ma`naviyat, axloq-odob va ma`rifat bilan bog`liq qadriyatlari

So`nggi yangiliklar

Foydali manbalar
Đĺéňčíă ÂÓÇîâ
Bizning loyihalar