XTQTXMOM     library     Majmua     eDarslik     asofaviy ta`lim     Pedagog     Для родителей     Вход          

Факультеты

В настоящее время 8 университетских факультетов, студенты обучаются в различных направлениях.

Начального образования и ФК

23 декабря 2016 года

В настоящее время научный потенциал факультета составляет 45%. На кафедре осуществляют деятельность 3 доктора наук, профессора, 14 кандидатов наук, из них 3 профессора университета, 5 доцентов, 6 и.о. доцента, 1 доцент университета, 8 старших преподавателей и 12 преподавателей.

Факультет Педагогики

2 июня 2017 года

Факультет Педагогики и психологии был сформирован в 1999 году. с января 2017года носит название факультет Педагогики.
Начиная с 2017 года деканом факультета является доктор педагогических наук, профессор Э.Р.Юзликаева.

Физика-математика

10 декабря 2016 года

Физико-математический факультет был основан в 1935 году как один из 3 факультетов Ташкентского государственного педагогического института.

Естественных наук

13 декабря 2016 года

Факультет Естественных наук, будучи ровесником университета, имеет свою богатую историю и традиции. Факультет был открыт в 1935году и назван Естественно-географическим факультетом.

Исторический факультет

5 января 2017 года

Исторический факультет начал функционировать со дня образования в 1935 году Ташкентского государственного педагогического института имени Низами. Изначально на факультете обучались 23 студента и функционировала одна кафедра под руководством профессора Красовцева В.И. В 1939 году при факультете образовались еще 2 кафедры.

Профессионального образования

12 ноября 2016 года

Mamlakatimizda fan-texnika taraqqiyotining rivojlanishi 1957 yilda umumiy о‘rta ta’lim maktablarida politexnik ta’limni joriy qilish zaruriyatini keltirib chiqardi. Shundan kelib chiqqan xolda, о‘n yillik umumiy о‘rta ta’lim maktablarini politexnik ta’lim maktablariga aylantirishga qaror qilindi.

Военная кафедра

5 октября 2015 года

«Chaqiriqqacha harbiy ta’lim» fakulteti Respublikamizda tayanch yo‘nalish hisoblanadi.
Harbiy kafedra – bu tasdiqlangan “Oliy ta’lim muassasalari rezervdagi va zaxiradagi ofitserlarni tayyorlash bo‘yicha o‘quv, tarbiyaviy, ilmiy-metodik ishlarni ta’minlaydigan asosiy o‘quv bo‘linmalardir.

Иностранного языка

9 декабря 2016 годаЯзык является средством межнационального общения!

Университетские кафедры

23 сентября 2015 года

Universitetda 7 da umumuniversitet kafedralari mavjud bo`lib, barcha yo`nalishlarda ma`ruza va amaliy mashg`ulotlar o`tiladi.


Наши проекты

        

Факультеты


Последние новости